Kumaja verkosto

Kumahdus 10/2020

Hei,
Lokakuun asiantäyteinen Kumahdus on vihdoin täällä. Kumahdus on uutiskirje Kumajan uusimmista kuulumisista ja tapahtumista.

Saat uutiskirjeen sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa.

Aiheina tällä kertaa:
  1. Kumajan kuulumiset
  2. Kumajan työ jatkuu uudessa hankkeessa
  3. Tulevaisuuden järjestöyhteistyömalli – Kumaja kokosi järjestöjen näkemykset yhteen
  4. Kumajan järjestökysely 2020: koordinoitua ja avointa yhteistyötä
  5. Järjestöt sote-lakiesityksestä: järjestöjen roolit tarkennettava ja järjestöyhteistyölle viralliset rakenteet
  6. STEA avaa uuden avustushaun joulukuussa
  7. Järjestö 2.0 -hankkeet muissa maakunnissa: tutustu toimintaan blogien kautta
  8. Pämi-verkoston jatkon suunnittelu 5.11.2020
  9. Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto: Järjestöjen rahoitus 9.11.2020
  10. Kumajan kyläilykierros: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

1. Kumajan kuulumiset

tapahtuma-kumaja-19
Kumajan lokakuu alkoi kolmannella Tulevaisuusfoorumilla, jonka työpajoihin osallistui 80 järjestötoimijaa ja streamia seurasi parhaimmillaan yli sata kuulijaa. Kiitokset kaikille osallistujille! Tässä uutiskirjeessä esitellään työpajatyöskentelyn pohjalta koottu malli järjestöyhteistyölle Uudellamaalla. Tulevaisuusfoorumin esitykset ja puheenvuorot löytyvät Kumajan materiaalipankista.

Tämä syksy on myös hieman haikeaa aikaa, sillä Kumaja-hankkeen nykymuotoinen toiminta päättyy muiden Järjestö 2.0 -hankkeiden tavoin vuoden lopussa. Puolet tiimistä jää vielä hoitamaan siltautusta ja loppuraportointia ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Uusmaalaisten sote-järjestöjen yhteistyön koordinointia varten on haettu STEAlta jatkoresursseja uuteen hankkeeseen. Nyt me Kumajassa kokoamme tulokset ja toimivat käytännöt yhteen, jotta niitä voidaan hyödyntää jatkossa mahdollisimman hyvin. Kumajan toiminnan aikana kehitetty mallit lisätään syksyn aikana Innokylään, ja ne löytyvät Uudenmaan järjestöyhteistyö -kokonaisuudesta.

Kumajan järjestökyselyn loppuraportti on valmistumassa. Sitä odotellessa suosittelemme, että tutustutte SOSTEn vuoden 2020 järjestöbarometriin, joka tarjoaa jälleen ajankohtaisen ja laajan katsauksen järjestöjen tilaan. Järjestöbarometri löytyy täältä.

Sektori- ja teemakohtaisia etätapaamisia järjestetään vielä syksyn mittaan. Valitkaa itsellenne sopivimmat ja ilmoittautukaa mukaan! Lisäksi suosittelemme edellen, että tutustutte järjestöjen toiminnankuvauksen käsikirjaan ja jaatte sitä eteenpäin verkostoissanne. Käsikirja löytyy täältä.

Kumaja viestii verkossa

Kumajan verkkosivut löytyvät osoitteesta kumaja.fi.
Verkkosivuilla kerrotaan aina uusimmat uutisemme sekä ilmoitetaan ensimmäisenä tulevista tapahtumistamme.
Somessa pääset seuraamaan Kumajaa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä

2. Kumajan työ jatkuu uudessa hankkeessa

kirjainveistos_uutiskirje
Valtakunnalliselle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sote-muutostuki -hankkeelle on haettu STEAlta rahoitusta vuosiksi 2021–2023. Hankkeen tarkoitus on mahdollistaa vahvempi tuki järjestöille yhteistyöhön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa…
Luel lisää

3. Tulevaisuuden järjestöyhteistyömalli – Kumaja kokosi järjestöjen näkemykset yhteen

lamppu_mindmap_uutiskirje
Kumaja on laatinut järjestöyhteistyömallin Uudellemaalle mahdollisimman tarkasti järjestöjen toiveita ja tarpeita mukaillen. Malli on syntynyt kolmen vuosina 2019-2020 järjestetyn Tulevaisuusfoorumin tuloksena, yhteisten keskustelujen ja työpajojen pohjalta…
Lue lisää

4. Kumajan järjestökysely 2020: koordinoitua ja avointa yhteistyötä

Gondolimaailmanpyörä sinistä taivasta vasten ja valkoisia pilviä.
Kumajan vuoden 2020 järjestökyselyn keskeinen tulos on, että järjestöt haluavat vaikuttaa sote-uudistuksen valmisteluun yhdessä ja yhteistyö sote-palveluiden järjestäjän kanssa pitäisi organisoida avoimen järjestöverkoston muodossa, jota ylläpitävät järjestöt itse tai julkinen toimija. Vastaajat toivoivat myös selkeyttä järjestöjen keskinäisen organisoitumisen rakenteisiin…
Lue lisää

5. Järjestöt sote-lakiesityksestä: järjestöjen roolit tarkennettava ja järjestöyhteistyölle viralliset rakenteet

Järjestöt sote-lakiesityksestä: järjestöjen roolit tarkennettava ja järjestöyhteistyölle viralliset rakenteet
Lukuisat sosiaali- ja terveys (sote-) järjestöt, ja niistä etenkin vammaisjärjestöt ja sairaus- ja potilasjärjestöt antoivat syyskuun lopussa lausuntonsa sote-uudistuksesta...
Lue lisää

6. STEA avaa uuden avustushaun joulukuussa

purkit.uutiskirje
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA avaa 10.12.2020 uuden valtionavustushaun. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt voivat hakea avustusta uusille, vuonna 2021 käynnistyville hankkeille (C-avustukset) sekä uusiin investointeihin (B-avustukset)…
Lue lisää

7. Järjestö 2.0 -hankkeet muissa maakunnissa: tutustu toimintaan blogien kautta

kirjainnopat_uutiskirje
Kumaja on osa SOSTEn koordinoimaa valtakunnallista Järjestö 2.0 -hankekokonaisuutta. Hankkeet ovat avanneet toimintaansa ja jakaneet hyväksi todettuja toimintamalleja yhteisessä blogisarjassa…
Lue lisää

8. Pämi-verkoston jatkon suunnittelu 5.11.2020

ihmisiä istumassa tuoleilla ympyrässä
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkosto kokoontuu suunnittelemaan verkoston toiminnan jatkoa Teams-kokoukseen 5.11.2020 klo 12-13. Tapaamisessa on tarkoitus sopia, mitkä järjestöt ottavat Kumaja-hankkeen päättymisen jälkeen vastuun verkoston koordinoinnista. Lisäksi pohditaan yhdessä toiminnan periaatteita...
Lue lisää

9. Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto: Järjestöjen rahoitus 9.11.2020

Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkoston etätapaaminen
Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto keskustelee sote-järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta Teams-kokouksessa maanantaina 9.11.2020 klo 13-15...
Lue lisää

10. Kumaja Kylässä: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

keski-uudenmaan-yhdistysverkoston-uutiskirje
Kumaja otti yhteyden Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostoon ja haastatteli toiminnanjohtaja Saana Sandholmia puhelimitse…
Lue lisää