Hur kan föreningar och organisationer påverka i sote- och landskapsreformen? Besvara Kumajas förfrågan till organisationer

 Aihe: Järjestöt

Organisationer och föreningar har mycket insikt, kunskap och erfarenhetsexpertis som det blivande landskapet Nyland behöver i planeringen av social- och hälsoservicen och främjandet av välfärd och hälsa.

Partnerskapsnätverket Kumaja har som uppgift att utveckla samarbetet mellan nyländska sote-organisationer samt öka organisationernas och föreningarnas möjligheter att påverka förberedningen och förverkligandet av sote- och landskapsreformen.

Organisationsaktör, besvara förfrågan!

För att hitta de effektivaste samarbetsformerna och påverkningssätten ber vi nyländska sote-organisationer svara på en förfrågan.

Svara på förfrågan ur er organisations eller förenings synvinkel (centralorganisation, distriktsorganisation, lokalförening e.dyl.).

BESVARA FÖRFRÅGAN

(https://link.webropolsurveys.com/S/C25CB4A10B44D275)

De organisationer som har svarat senast 15.1.2018 har möjligheten att vinna ett av 3 bokpaket.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.