HUSin asemasta osana Uudenmaan erillisratkaisua yksimielinen esitys

 Aihe: Sote, Uusimaa

Sote-uudistukseen liittyvän Uudenmaan erillisratkaisun selvittäminen etenee. Uudenmaan erillisratkaisun selvityksen HUSia pohtinut työryhmä esittää yksimielisesti ratkaisua, jossa erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti itsehallinnollisilla alueilla eli maakunnilla.

HUS vastaisi puolestaan Uudenmaan alueella kiireellisestä erikoissairaanhoidosta, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta. HUS vastaisi myös muista erikoissairaanhoidon palveluista niiltä osin kuin maakunnat eivät niitä järjestä. HUSin järjestämisvastuu olisi toissijaista ja perustuisi lakiin. Tarkemmin HUSin ja maakuntien työnjaosta sovittaisiin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä.

Työryhmän perustelujen mukaan tällä mallilla turvattaisiin itsehallintoalueiden ja HUSin välisen työnjaon joustavuus ja vahvistettaisiin erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisen käytön ohjausta. Työryhmä tarkasteli erikoissairaanhoidon järjestämisratkaisua perusoikeuksien toteutumisen, osapuolten välisen työnjaon ja muutoksen hallinnan näkökulmista. Työryhmän tehtävänä ei ollut ottaa kantaa rahoitukseen.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisua on selvitetty alueen kuntien ehdottaman viiden alueen pohjalta. Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitys valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.