Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä — järjestöyhteistyön avuksi uusi hyte-käsikirja ja Toimeksi-verkkopalvelu

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on merkittävä asia, kun pyritään sote-uudistuksen keskeiseen tavoitteeseen, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme painopisteen siirtämiseen raskaista palveluista ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin. Tuloksekas, kuntien ja tulevien sote-maakuntien vastuulla oleva hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö edellyttää monitoimijaista yhteistyötä. Siksipä vaatimus yhteistyöstä muun muassa järjestöjen kanssa on kirjattu sote-järjestämislakiinkin.

Järjestöistä löytyy tuhansia yhteistyökumppaneita hyte-yhteistyöhön  vai löytyykö?

Kunnilla ja maakunnilla ei ole ainakaan pulaa järjestökumppaneista; pelkästään Uudellamaalla toimii yli 3000 sote-järjestöä ja moninkertainen määrä muita hyte-työtä tekevää järjestöä ja yhdistystä. Kunnat tekevätkin paljon järjestöyhteistyötä, mutta moni järjestökumppanuus jää vielä hyödyntämättä. Kuntien hyte-koordinaattoreilla, hyvinvointisuunnitelmien laatijoilla ja palveluohjaajille ei ole aina tarpeeksi tietoa alueensa järjestöistä ja niiden hyte-toiminnasta. Pelkkä nimiluettelo maakunnan järjestöistä ei auta maakuntien Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita käynnistäviäkään jos mukana ei ole ajantasaisia yhteystietoja ja kuvausta järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja asiantuntijuudesta. Järjestöjen on siis tehtävä hyte-toimintansa nykyistä paremmin tunnetuksi.

Mutta kuinka sanoittaa se, minkälaista erityisasiantuntemusta järjestö tarjoaa palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja miten järjestö edistää asukkaan hyvinvointia ja terveyttä auttamalla, tukemalla ja kulkemalla hänen rinnallaan? Ja vielä siten, että niin kuntien ja maakuntien edustajat kuin järjestöjen tarjoamasta toiminnasta kiinnostuneet ihmiset ymmärtävät, mitä kaikkea järjestön hyte-toiminta voi pitää sisällään.

Järjestöjen hyte-toimintaa kuvaava käsikirja järjestöjen ja niiden yhteistyökumppaneiden avuksi

Järjestöt saavat nyt hyviä vinkkejä hyte-toimintansa kuvaamiseen juuri julkaistusta käsikirjasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointi ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla. Käsikirja piirtää kuvan järjestöjen hyte-toiminnan laajuudesta erilaisine toimintamuotoineen.

Alkusysäyksenä käsikirjan teolle oli se, ettei kaikelle järjestölähtöiselle toiminnalle ole olemassa vakiintuneita, yhteisesti ymmärrettäviä sanoja. Uusmaalaiset järjestöt ovat tunnistaneet tarpeen määritellä sote-järjestöjen hyte-toimintaa kuvaavia termejä ja käsitteitä sekä alueensa hyte-toiminnan ominaispiirteitä. Järjestöt osallistuivatkin aktiivisesti Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan työhön kuvata sote-järjestöjen hyte-toiminta. Kun työssä oli mukana myös kuntien hyte-koordinaattoreita, tuloksena on käsikirja, joka kirkastaa järjestöjen hyte-toiminnan monimuotoisuutta niin julkiselle sektorille kuin järjestöille itselleen.

Järjestöjen tiedot yhteiseen Toimeksi-verkkopalveluun

 Mutta mistä löytää monimuotoista hyte-toimintaa toteuttavat järjestöt?  Valtakunnallinen toimeksi.fi-verkkopalvelu tarjoaa alustan järjestöjen sekä kuntien ja muiden toimijoiden hyte-toiminnan löytämiseksi ja kehittämiseksi. Uusmaalaisilla on oma toimeksi.fi-kokonaisuuteen kuuluva palvelunsa uusimaalaiset.fi. Sinne alueen järjestöjen on helppo päivittää yhteystietonsa ja ilmoittaa toiminnastaan niin kuntien hyte-vastaavien kuin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden kuntalaisten löydettäväksi.

Jaana Pirhonen, hankepäällikkö  ja Jussi Koiranen, asiantuntija
Uudenmaan sote- järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja

 

Lisätietoa:

Kumajan käsikirja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelut Toimeksi ja Uusimaalaiset.

 

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.