Järjestöjen näkemyksiä yhteisestä koordinaatiosta sote-vaikuttamisessa vuoden 2020 jälkeen kartoitettiin

 Aihe: Järjestöt, Sote, Uusimaa

Kumajan tavoitteena on Uudenmaan järjestöjen yhteistyön tukeminen sekä sen varmistaminen, että järjestöt pääsevät vaikuttamaan sote-uudistukseen. Kumajan, samoin kuin koko Järjestö 2.0 -ohjelman, toiminta kuitenkin päättyy vuoden 2020 lopussa.

Nyt pohditaankin, miten voitaisiin parhaiten tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyötä ja vaikuttaa tehokkaasti sote-uudistukseen sekä tulevien itsehallintoalueiden valmisteluun vuodesta 2021 lähtien. Sekä SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry että Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET tekivät aiheesta järjestöille kyselyn.

SOSTEn kyselyyn vastasi 90 järjestöä, jotka kaikki ovat SOSTEn varsinaisia jäseniä. Näistä 90 vastanneesta 74 prosenttia kannattaa mallia, jossa ohjelma toteutetaan yhden hankkeen puitteissa koko maassa. Käytännössä työ tapahtuisi erityisvastuualueittain (erva-alue) usean työparin työskentelynä. Yli neljännes (26 %) SOSTEn kyselyyn vastanneista jäsenjärjestöistä katsoi paremmaksi usean hankkeen mallin, jossa hankkeet toimisivat maakunnittain.

SOTUNETin kyselyyn vastasi 562 järjestöä. Näistä vastaajista 80 prosenttia on jonkun valtakunnallisen liiton jäseniä. SOTUNETin kyselyn vastaajista 52 prosenttia on SOSTEn jäseniä. Maakuntapohjaista järjestöjen tukirakennetta kannattavien vastaajien määrä oli 72 prosenttia (mallia vastusti 12 %, en osaa sanoa -vastauksia 16 %). Erva-alueisiin pohjautuvaa järjestöjen tukirakennetta kannatti 26 prosenttia vastaajista (mallia vastusti 54 %, en osaa sanoa -vastauksia 20 %).

 

Lue lisää SOSTEn kyselystä

Lue lisää SOTUNETin kyselystä

Analyysi SOTUNETin kyselyn tuloksista

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.