Järjestöjen sote-muutostuki saa STEAlta rahoituksen – tutustu suunnitelmaan

 Aihe: Järjestöt, Sote, Tiedotamme

SOSTEn ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan yhdessä suunnittelema Järjestöjen sote-muutostuki 2021-2023 kuuluu alustavasti STEAn rahoittamiin toimintoihin. Hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen yhteistyössä.

Kuten Kumajakin on jo aiemmin tiedottanut, EJY ry vastaa Uudenmaan osuudesta. Uudellemaalle palkataan kaksi aluekoordinaattoria (voit tutustua rekrytointi-ilmoitukseen täällä). Sote-muutostuen suunnitelma on myös nyt nähtävillä, ja löydät sen kokonaisuudessaan täältä.

Hankekokonaisuuden yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vakiintuvat osaksi suomalaista yhteiskuntaa sote-uudistuksessa alusta lähtien.
  • Julkinen valta tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnan merkityksen sote-palvelutuotannossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja järjestöjen rooli näiden tehtävien toteuttamisessa on selkiytynyt.
  • Hankkeen myötä järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista.

Suunnitelmassa on erikseen osio, jossa kuvataan sote-muutostuen käyttötarkoitusta Uudellamaalla:

  1. Turvataan järjestöjen avustusmäärärahat sote-järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta maakuntiin. Kehitetään ja otetaan käyttöön sote-keskuksissa avustusmäärärahojen budjetointi, haku- ja jakamiskäytännöt.
  2. Mallinnetaan ja tuotteistetaan pääosin EJY ry:n Ak2-rahoituksella julkisen sektorin ja järjestöjen väliset yhteistyökäytännöt: 1) Julkisen sektorin asiakkaiden neuvonta kansalais- ja järjestötoiminnan pariin (palveluohjaus toimeksi.fi-palvelun avulla) ja 2) Kansalais- ja järjestötoiminta julkisen sektorin tiloissa ja tapahtumissa. Tuetaan edellä mainittujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista tulevaisuuden sote-keskusten (Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Vantaa-Kerava) valitsemissa teemoissa eri puolella Uuttamaata.
  3. Tuodaan esille järjestöjen tarjoama tuki eri kohderyhmille ja järjestöjen tarjoamat osallistumismahdollisuudet Uudellamaalla. Kehitetään erityisesti järjestöjen toimintatiedon keräämistä, tilastointia ja hyödyntämistä esim. hyvinvointikertomuksissa.
Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.