Järjestöjen toiminnan kuvaus käynnissä Uudellamaalla

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Järjestökentän toiminta on hyvin monipuolista ja sen kautta vastataan erittäin monenlaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Tämä järjestötoiminnan tilkkutäkki näyttäytyy monelle toimijalle sekavana ja useasta suunnasta onkin toivottu järjestöjen toimintaa kokoavaa kuvausta, joka selkiyttäisi järjestökentän toimintoja. Kumaja on yhdessä uusmaalaisten järjestöjen kanssa tarttunut tähän haasteeseen ja kuvauksen työstäminen on alkanut. 

Järjestöjen toimintojen kuvausta on Uudellamaalla työstetty kahdessa Kumajan järjestöjen toimijoille pidetyssä työpajassa. Ensimmäiseen työpajaan 8.4. oli kutsuttu järjestötoimijoita mahdollisimman monen eri sektorin sote-järjestöistä. Ensimmäisen työpajan tulosten pohjalta jatkettiin 11.4. järjestöjen asiantuntijapoolin kokouksessa.

Työskentelyn pohjana on käytetty Varsinais-Suomessa tehtyä kuvausta “Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa” Tätä kuvausta jalostamalla, on tarkoitus tehdä kuvaus, joka huomioi uusmaalaisten järjestöjen näkemykset ja tuo esiin mahdolliset alueelliset järjestötoiminnan piirteet. 

Kaikki halukkaat järjestöt pääsevät mukaan vaikuttamaan kuvaukseen. Kun ensimmäinen luonnos kuvauksesta on valmis, tulee se järjestöille kommentoitavaksi ensi syksynä. Kommenttikierros toteutetaan näillä näkymin digitaalisena kyselynä. Kaikkien järjestöjen kannattaa seurata ja kommentoida kuvauksen valmistumista, niin voimme varmistaa, että kuvaus sisältää kaikkien järjestöjen toiminnot. 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.