Järjestöjen yhteiset teemat eduskuntavaaleihin

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Kumaja tekee vaalityötä kevään eduskuntavaaleihin. Osana tätä työtä on kerätty järjestöille yhteiset vaaliteemat. Teemat työstettiin yhdessä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen kanssa.

Järjestöjen yhteiset vaaliteemat keskittyvät järjestöjen merkittävään rooliin yhteiskunnassa, järjestöjen toimintaedellytyksiin sekä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön.

Tutustu järjestöjen vaaliteemoihin täällä: kumaja.fi/jarjestokaista

Järjestöt saavat mielihyvin hyödyntää näitä teemoja omassa vaaliviestinnässään.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.