Järjestöt mukana muutoksessa – ja maakunnassa

 Aihe: Tiedotamme

Kumaja on nyt vuoden ajan tehnyt töitä sen eteen, että Uudenmaan maakunnasta tulee järjestöystävällinen maakunta. Se tarkoittaa, että niin alueen suurilla järjestöillä kuin pienillä toimintaryhmillä on mahdollisuus jatkaa ja parantaa toimintaansa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöillä on paljon osaamista ja asiantuntemusta ja ne haluavat olla rakentamassa tulevaisuuden maakuntaa ja vaikuttaa sen tarjoamiin sote-palveluihin.  

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Kumaja on tehnyt yhteistyötä Uudenmaan valmistelusta vastaavan Uusimaa 2019-organisaation kanssa ja järjestänyt tilaisuuksia, joissa järjestöillä on ollut mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin niin palveluiden kuin tulevien yhteistyörakenteiden suunnittelussa.   

Kumaja on osa valtakunnallista Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa. SOSTE ry:n koordinoiman ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.  Alkuvuonna 2018 SOSTE ry:n toteuttaman kyselyn* mukaan Uudellamaalla yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että järjestöjä hyödynnetään vähintään satunnaisesti maakunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.   

Kumaja tekee monipuolisesti työtä sen eteen, että järjestöjen näkemykset huomioidaan maakuntavalmistelussa. Uutena avauksena Uudellemaalle kootaan järjestöjen yhteistyöelin, jossa  kehitetään yhteistyörakenteita, joiden avulla järjestöjen toiminta ja asiantuntemus on tunnistettu ja saatavilla myös tulevassa maakunnassa. Haku maakunnan ja järjestöjen yhteistyöelimen jäseneksi on nyt meneillään.  

Tulevan syksyn ja loppuvuoden aikana Kumaja järjestää taas paljon erilaisia tapahtumia, joissa kaikissa tärkeässä roolissa on vuoropuhelu järjestöjen ja maakunnan valmistelijoiden kanssa. Tapahtumien lisäksi nyt perustettava järjestöjen yhteistyöelin on järjestötoimijoille tuhannen taalan paikka tarjota kokemuksen kautta hankittua tietoa ja näkemystä järjestöjen toimintamahdollisuuksien kehittämiseen maakunnassa, iloitsee Kumajan hankepäällikkö Jaana Pirhonen. 

Järjestöjen toimintaedellytykset tarkasteluun

Sote- ja maakuntauudistusta valmisteltaessa yksi keskeinen kysymys järjestöille on niiden toimintaedellytysten muutokset. Erityisesti sote-järjestöt pohtivat, miten ne voivat turvata toimintansa jatkuvuuden nykyisten yhteistyökumppaneiden ja rahoituskanavien ainakin osin siirtyessä maakunnan hallinnon alle.   

Vaikka liki puolet (46 %) SOSTEn kyselyyn vastanneista järjestöistä arvioi toimintaedellytystensä pysyneen samana viimeisen vuoden aikana, avointen kommenttien mukaan muutostilanteen epäselvyys kuitenkin aiheutti järjestötoimijoille epävarmuutta toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa.  

Uudistus voi olla myös mahdollisuus parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä, jos tämä näkökulma huomioidaan valmisteluvaiheessa. Järjestöt tekevät erittäin monipuolisesti yhteistyötä muun muassa kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa ja järjestöjen tekemää työtä arvostetaan viranomaispuolella. Lähtökohtana täytyy siis olla, etteivät nämä yhteistyö- ja tukitoiminnat ainakaan heikkene, toteaa Jaana Pirhonen. 

Tässä vaiheessa valmistelua tarvitaan tietoa kuntien ja järjestöjen nyt tekemästä yhteistyöstä ja kuntien antamasta tuesta järjestöille. Kumaja kartoittaakin syksyn aikana kaikkien Uudenmaan kuntien tekemää järjestöyhteistyötä. Maakunnassa tätä tietoa käytetään valmistautuessa maakunnan järjestöyhteistyöhön sekä työstettäessä järjestöjen toiminnan tukemista osana sote-sektorin toimintaa.  Kumaja pitää tärkeänä, että keskustelua järjestöjen toiminnan rahoituksesta ja muusta tukemisesta pidetään yllä, jotta se ei jää muun valmistelutyön jalkoihin.  

Järjestöjen tekemän työn ja asiantuntemuksen tuominen osaksi maakunta- ja sote-valmistelua sekä niiden toimintaedellytysten varmistaminen Uudenmaan tulevassa maakunnassa ja sen kunnissa on keskeisintä Kumajan työssä, summaa Jaana Pirhonen 

Kumaja-hanke tekee työtä yhteistyössä maakunnan järjestötoimijoiden kanssa ja toivottaa ne kaikki tervetulleiksi mukaan tiivistämään järjestöjen välistä yhteistyötä ja rakentamaan järjestöystävällistä Uudenmaan maakuntaa.   

Kumajan tulevat tapahtumat näet tapahtumakalenterista.

* SOSTE ry ja Järjestö 2.0-ohjelman hankkeet toteuttivat vuoden 2018 alussa valtakunnallisen kyselynKyselyssä arvioitiin maakunnissa toteutettavien Järjestö 2.0 -hankkeiden kannalta keskeisiä asioita, kuten järjestöyhteistyön rakenteita ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kysely oli alkukartoitus, jossa tavoitteena oli kerätä tietoa järjestöjen asemasta maakunta- ja sote-uudistuksessa. Kysely lähetettiin sekä kuntien ja maakuntien valmisteluorganisaatioiden virkamiehille että järjestötoimijoille. Uudellamaalla kyselyyn vastasi 94 henkilöä, joista suurin osa (90 %) oli järjestöjen edustajia.   

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.