Järjestöt ovat löytäneet entistä laajemmin yhteistyökumppaneita, kertoo Kumajan kysely

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Kumajan vuoden 2019 järjestökyselyyn vastanneista uusmaalaisista järjestöistä 96 prosenttia tekee yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita järjestöille ovat kunnat, oppilaitokset ja seurakunnat.

Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia Kumajan vuoden 2018 järjestökyselyn kanssa. Suurin ero yhteistyökumppaneissa verrattuna edelliseen kyselyyn oli siinä, että yhteistyö maakunta- ja sote-valmistelun kanssa oli kasvanut voimakkaasti. Vuoden 2018 kyselyssä maakunta- ja sote-valmistelun kanssa teki yhteistyötä ainoastaan 12 prosenttia vastanneista, vuonna 2019 määrä oli noussut 24 prosenttiin.

Samoin järjestöjen yhteistyö kuntayhtymien kanssa oli voimistunut. Kuntayhtymän ilmoitti yhteistyötahoksi nyt 18 prosenttia vastaajista, kun edellisessä järjestökyselyssä vain yksi vastaaja ilmoitti yhteistyötahoksi kuntayhtymän. Tätä muutosta selittää varmasti osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnan aloittaminen vuoden 2019 alussa. Yritysten osuus yhteistyökumppaneista kasvoi myös 39 prosentista (2018) 43 prosenttiin (2019).

Se, että edelliseen kyselyyn verrattuna jopa kaksinkertainen määrä järjestöjä oli tehnyt yhteistyötä maakunta- ja sote-valmistelun kanssa, on todella positiivinen tulos. Tämä antaa hyvän pohjan odottaa yhteistyötä myös tulevan sote-uudistuksen valmistelijoiden kanssa. On myös hyvä nähdä, että yhteistyö kuntayhtymien kanssa on lisääntynyt samalla, kun maakunnan alueella on aloittanut uusi kuntayhtymä.

Järjestötoimijoittain suurimmat yhteistyökumppanit (kaikki järjestöt)

  • Paikallisyhdistykset: toiset järjestöt 91 %, kunta 75 %, seurakunnat ja oppilaitokset 45 %
  • Piiri- ja aluejärjestöt: toiset järjestöt 85 %, kunta 60 %, oppilaitokset 50 %
  • Keskusjärjestöt: toiset järjestöt 100 %, kunta ja oppilaitokset 87 %, yritykset 70 %
  • Järjestöjen yhteisöt: toiset järjestöt ja kunta 100 %, oppilaitokset 75 %, seurakunta ja maakunta- ja sotevalmisteluorganisaatio 63 %
  • Verkostot: toiset järjestöt, seurakunnat ja oppilaitokset 75 %, kunta 50 %

Miten yhteistyö on järjestetty?

Järjestöt voivat tehdä yhteistyökumppaneiden kanssa kahden tai usean toimijan välista tai verkoston kautta organisoitua yhteistyötä. Paikallisyhdistysten yhteistyö toteutuu kyselyn mukaan pääosin kahden välisenä (77 %) tai usean toimijan välisenä (54 %) yhteistyönä. Verkoston kautta organisoitua yhteistyötä kertoi tekevänsä 33 prosenttia näistä vastaajista. Piiri- ja aluejärjestöillä puolestaan usean toimijan välinen yhteistyö oli yleisintä (74 %) ja kahden välinen toiseksi yleisintä (63 %).

Verrattaessa kyselyjä vuosilta 2018 ja 2019 yhteistyön muodoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin muutos oli verkoston kautta tehtävän yhteistyön lisääntyminen. Vuonna 2018 verkostojen kautta yhteistyötä teki 48 prosenttia vastaajista ja vuonna 2019 tuo määrä oli noussut 52 prosenttiin.

Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että oli yhteistyö minkä muotoista tahansa, niin yhteistyö on joka tapauksessa kannattavaa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.