Järjestöt vaikuttavat myös katuremontissa

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Helsingin Hämeentien uudistamishankkeen tavoitteeksi on muodostunut, että uudistus olisi parhaiten toteutettu rakennustyömaa, jossa esteettömyys- ja viestintäasiat on huomioitu ja että se voisi toimia esimerkkinä myös muille. Taustalla on järjestöjen aktiivisuus.

Miten tällaiseen tilanteen on päädytty Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten toiminnanjohtaja Heikki Majava?

”Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry oli aktiivisesti ajamassa näkövammaisten huomioimista hankkeen suunnittelussa keväästä 2017 alkaen. Helsingin kaupungin rakennusvirasto otti ansiokkaasti kopin vastaan ja heidän kanssaan käytiin useita keskusteluja Hämeentien liikennesuunnitelmista, joihin myös näkövammaiset tienkäyttäjät saivat osallistua,” kertoo HUN ry:n toiminnanjohtaja Heikki Majava. Mukana keskusteluissa olivat myös Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula ja järjestöistä Sokeiain ystävät ry.

Seuraavaksi Helsingin kaupunki kutsui yhteistyössä HUN:n kanssa yhdistysten ja asukkaiden edustajat, esteettömyysasiantuntijat sekä urakoitsijan yhteiseen suunnittelupalaveriin, jossa sovittiin rakennusaikaisen esteettömyyden suunnittelusta sekä tiedotuksesta näkövammaisille tien käyttäjille.

”Pari viikkoa myöhemmin järjestettiin näkövammaisille tiedotustilaisuus, jossa käytiin rakennusurakan suunnitelmia läpi. Hanke on osoittanut, kuinka kaupungin ja järjestöjen asiantuntemusta voidaan hyödyntää kaikkien hyväksi.” Majava päättää.

Nyt HUN seuraa, kuinka eri käyttäjäryhmille suunnitellut esteettömät reitit ja tiedotus toimivat. Yhteys Helsingin kaupunkiin ja urakoitsijaan on luotu.

 

(Kuvituksena on havainnekuva valmiista Hämeentiestä Kurvin kohdalla, kuvalähde Helsingin kaupunki ja Ramboll)

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.