Kehittäjäryhmän viimeinen kokous pohti tulevaa

 Aihe: Järjestöt, Sote

Uudenmaan maakuntaa edellisen hallituksen esityksen mukaisesti valmistellut Uusimaa 2019 -hanke lopettaa työnsä 30.6.2019. Samalla päättyy myös Uusimaa 2019 -hankkeen yhteyteen perustetun järjestöjen kehittäjäryhmän toiminta.

Kehittäjäryhmä kokoontui vielä viimeiseen kokoukseensa 6.5. Kuntatalolle.

Kokemuksia kehittäjäryhmän toiminnasta

Tunnelma oli viimeissä kokouksessa hiukan haikea. Ryhmässä tunnistettiin, että varsinaisiin tositoimiin ei sen työssä ehditty ennen kuin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin maaliskuussa. Yhteinen näkemys kuitenkin oli, että kehittäjäryhmän perustaminen oli tärkeää. Ryhmän toiminnan myötä niin järjestötoimijoiden kuin valmistelijoiden tietämys järjestötoiminnan laajuudesta Uudellamaalla on parantunut. Lisäksi ryhmä on ollut toimiva keino saada tietoa ja viedä tietoa eteenpäin.

Ajatuksia järjestöjen keskinäisestä organisoitumisesta

Kehittäjäryhmästä kun oli kysymys, lopussakin käännettiin katseet tulevaan. Ryhmä Uudenmaan järjestöjen keskinäistä organisoitumista, joka olisi täysin järjestölähtöistä. Millaisia tarpeita järjestöillä on keskinäiselle organisoitumiselle? Millaista hyötyä yhteisestä toiminnasta pitäisi saada, että järjestöjen kannattaisi siihen lähteä mukaan?

Kehittäjäryhmän ajatuksissa järjestöjen on syytä yhdistyä luomaan ja viemään eteenpäin yhteistä tulevaisuuskuvaa. Päällekkäistä työtä ei kannata tehdä, edes verkostoitumisessa. Yhteisenä verkostona järjestöt ovat kuitenkin vaikuttavampia ja pystyvät kattavammin rakentamaan verkostoja myös järjestökentän ulkopuolelle.

Kumaja jatkaa Uudenmaan järjestöjen keskinäisen organisoitumisen työstämistä ja syksyllä 2019 teemaan palataan monella tavoin.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.