Kevättuulia järjestöjen yhteisöjen kokoontumisesta Uudellamaalla 

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Järjestöjen yhteisöt ehtivät tavata Uudellamaalla vielä juuri ennen Koronakriisin kärjistymistä maaliskuussa. Järvenpäässä koolla oli upea aktiivinen joukko järjestöjen yhteisöjen edustajia. Apuomena ry, EJY ry, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Hyvinkään Yhdistykset ry, Vantaan Järjestörinki ry, Porvoon Yhdistyskeskus ry, Loviisan Järjestöt ry, Kotkan Kumppanuustalo Viikari ry kokoontuivat nyt yhteen toista kertaa Kumajan koolle kutsumina. 

Tapaamisessa pureuduttiin Uudenmaan erillisratkaisuun ja siihen mitä ajatuksia se herättää järjestöjen yhteisöjen näkökulmasta. Aihetta tarkasteltiin järjestöjen yhteisöjen kunnallisen ja alueellisen toiminnan kannalta. Kunnallisen puolen vahvuuksiksi koettiin vahva paikallistuntemus ja tutut toimijat, jolloin yhteistyö esimerkiksi kunnan virkamiesten suuntaan on helpompaa. Mahdollisuudeksi koettiin nopea reagointi ja toimiminen kunnassa. Alueellisessa työssä vahvuudeksi nostettiin laaja ja vaikuttava työ isommalla alueella mikä mahdollistaa myös kehittämistyön laajemmin. 

Järjestöjen yhteisöt jakoivat toisilleen myös hyviä käytäntöjä kuntayhteistyöstä.  Saana Sandholm nosti esiin Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Järjestötreffi-mallin, jolla tapaamisia on järjestetty alueen kuntien järjestöille kahdesti vuodessa. Kumppanuusillat – mallia Keski-Uudellamaalla on sovellettu menestyksekkäästi päihde- ja mielenterveys-, lapsi- ja perhe- sekä vammaisjärjestöille suunnatuissa tapaamissa. Järjestöt ovat mukana alueen kuntien hyte-työssä esimerkiksi Nurmijärvellä osallistavan hyte-työn kautta, jossa järjestöt voivat olla mukana muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä. Lisäksi esimerkiksi Tuusulassa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on käsitelty muun muassa järjestötreffeillä.   

Ulla Korhonen Apuomena ry:stä kertoi kunnan ja järjestöjen yhteisestä Yhdistysohjelmasta, jossa selkiytetään yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistäminen. Vuonna 2020 yhdistysohjelmassa pohditaan erityisesti alueellisen yhteistyön kehittämistä. Tähän paneudutaan voimavaroja yhdistämällä ja toimijoiden keskinäistä tutustumista ja luottamusta lisäämällä sekä monikanavaisen viestinnän kautta. Lisäksi tavoitellaan uusia ryhmiä, kuten nuoria toimijoita mukaan aluetoimikuntiin. 

Marja Manninen (EJY ry) avasi Espoon kaupungin Kumppanuusfoorumia, jonka tavoitteena on ottaa järjestöt mukaan kaupungin hyvinvointisuunnitelma­työhön. Kumppanuusfoorumin tavoitteena on edistää myös eri sektoreilla toimivien järjestöjen vuoropuhelua ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kaupungissa järjestöyhteistyötä toteutetaan myös Hyvinvoiva Espoo-ohjelman kautta. Lisäksi kaupungissa on käytössä kaupungin vanhuspalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettava Keikka-apu, jonka kautta yli 65-vuotiaat espoolaiset saavat vapaaehtoisten kertaluonteista apua arjen askareisiin, kuten kaupassa käytiin. 

Järjestöjen yhteisöjen yhteistyötä edistetään seuraavan kerran 20.10.2020 EJY ry:n emännöimänä Espoossa. 

  


 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.