Kumaja kylässä: Ehjä ry:n Omilleen-toiminta

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Edellisellä kyläilyreissulla OmaKamun luona keskustelunaiheena olivat pitkäkestoiset tukisuhteet vapaaehtoistyön muotona. Samaa teemaa jatkettiin tälläkin kertaa, kun Kumaja kävi tutustumassa EHJÄ ry:n Omilleen-toimintaan. Tapasimme koordinaattori Marissa Varmavuoren (kuvassa) Helsingissä.

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n Omilleen-toiminta on vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa sijaishuollosta itsenäistyville nuorille. EHJÄ kehitti Omilleen-toiminnan, koska sijaishuollossa eläneillä nuorilla ei aina ole riittävää läheisverkostoa tukemassa itsenäistymisessä ja omilleen muuttamisessa.

Pyrkimys on tukea nuorten omia voimavaroja ja laajentaa nuorten kokemusten ja mahdollisuuksien piiriä. Näin lisätään nuorten toimintavalmiuksia, osallisuutta omassa elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa. Tukisuhteen kautta tämä tapahtuu turvallisen aikuisen kanssa.

Omilleen-toiminnassa lastensuojelusta itsenäistyvistä nuorista ja vapaaehtoisista aikuisista muodostetaan pareja. Tukisuhteet ovat olleet pitkiä, keskimäärin noin kaksivuotisia, mutta on myös yli neljä vuotta kestäneitä suhteita. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 20 paria. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja tukihenkilöä toivovien nuorten määrä on onneksi tähän asti vastannut hyvin toisiaan. Kyseessä on vaativa ja sitoutumista edellyttävä vapaaehtoistyö, mutta iloksemme olemme löytäneet ihmisiä, jotka haluavat nimenomaan tällaisen vapaaehtoistehtävän.

Toiminnalle on olemassa raamit, joilla pyritään siihen, että tukisuhde onnistuisi mahdollisimman hyvin. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin ihmissuhteista ja jokainen tukipari päättää itse, mitä tekee ja millaisia asioita jakaa keskenään. Tärkeintä on vastata nuorten yksilöllisiin tarpeisiin itsenäistymiseen liittyen. Aikuinen voi tukea ja kannustaa esimerkiksi omaan asuntoon muuttamiseen, täysi-ikäistymiseen tai vaikka koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhdessä voidaan miettiä, mitkä ovat nuoren vahvuuksia. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi leffassa, museoissa tai vaikka urheilutapahtumissa käymistä. Toiminta on molemmille osapuolille vapaaehtoista, joten halutaan että se on mielekästä ja kummallekin mukavaa ja motivoivaa. EHJÄ järjestää lisäksi toiminnassa mukana oleville pareille muutaman kerran vuodessa yhteistä ohjelmaa.

Omilleen-toimintaa on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. EHJÄ tekee yhteistyötä kuntien ja toisten järjestöjen kanssa, joiden kautta nuorille kulkee tieto mahdollisuudesta saada tukihenkilö.

Vapaaehtoiset tulevat toimintaan mukaan yleensä EHJÄ:n oman rekrytoinnin kautta. Tukihenkilöiden valinta soveltuvuushaastatteluineen on tiukka prosessi, mutta sillä pyritään varmistamaan, että nuoret saavat turvalliset ja luotettavat aikuiset rinnalleen. Kaikille vapaaehtoisille tarjotaan koulutus, jossa käydään muun muassa läpi, millaisia erityispiirteitä lastensuojelussa on toimintakenttänä. Vapaaehtoisille tarjotaan koko tukisuhteen ajan yksilötukea ja vertais- ja virkistystoimintaa, jota voi ottaa vastaan tarpeen mukaan.

Omilleen-toiminnassa ja sen kehittämisessä ovat tärkeässä roolissa myös sijaishuollosta jo itsenäistyneet kokemusasiantuntijat, joista osalla on itsellään ollut oma tukihenkilö. He ovat mukana toiminnassa asiantuntijoina muun muassa kouluttamassa uusia vapaaehtoisia.

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

EHJÄ koordinoi valtakunnallista lastensuojelun vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, jossa myös Omilleen-toiminta on mukana. Sen puitteissa tuodaan yhteen samalla kentällä toimivia järjestö- ja kuntatoimijoita. Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhteisiä haasteita. Tärkeää on myös saada ja antaa vertaistukea.

Järjestöjen kesken tehdään myös paljon käytännön yhteistyötä. Esimerkiksi, kun tekee yhteisen näkyvyyskampanjan someen, saa resurssit yhdistämällä enemmän kuin jokainen erikseen.

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote- ja maakuntavalmisteluun?

Sote-uudistus herättää paljon kysymyksiä ja huoliakin. Miten niin isossa uudistuksessa huomioidaan lapsen etu ja lapsen oikeudet sekä niiden tasavertainen toteutuminen ympäri Suomen.

Vielä on suurta epätietoisuutta siitä, miten käytännön toiminta järjestyy uudistuksen jälkeen. Uudistus on kuitenkin osaltaan ollut myös kimmokkeena yhteistyön etsimiselle muiden toimijoiden kanssa, vaikka sitä on toki pitkään tehty muutenkin.

Kenet haluatte haastaa seuraavaksi?

Osallisuuden aika ry:n

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.