Kumaja Kylässä: Goodwill ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja tapasi Goodwill ry:n hankepäällikkö Marika Leedin ja palvelumuotoilija Otso Saarikosken.

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa?

Goodwill ry on 2017 perustettu tukemaan sosiaalisten innovaatioiden syntymistä. 2019 yhdistys sai kolmivuotisen hankerahoituksen Goodwill-projektille, jossa pyritään helpottamaan rahan ja asiantuntemuksen lahjoittamista sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Työ on aloitettu kattavalla esiselvitystyöllä ja nyt on käynnissä yhteiskehittämisvaihe ja palvelumuotoiluvaihe. Yhtenä lopputuloksena tavoitellaan rahan lahjoittamisen kynnystä madaltavaa digiratkaisua.

Jos projekti kuulostaa kiinnostavalta, niin kehittämistyöhön voi ilmoittautua mukaan!

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Yhteistyöllä voidaan saavuttaa synergia-etuja. Näitä syntyy, kun yhdistetään resursseja ja kokoonnutaan yhteen jakamaan ideoita ja kokemuksia. Sen sijaan että suojellaan reviirejä ja pidetään omaa toimintaa ainutlaatuisena, niin etsittäisiinkin yhteistyön paikkoja. Yrityspuolella on paljon tutkittu asiaa ja yhteistyöllä osallistujat saavat aikaan usein enemmän, kuin yksin tekemällä.

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote-valmisteluun?

Olisi tarpeen kehittää uudenlaisia vastinrahajärjestelmiä julkisen rahoituksen jakamiseen, millä edesautettaisiin järjestöjen muuta varainhankintaa. Tällä hetkellä yksityisinä lahjoituksina kerätty varallisuus saattaa vaikuttaa tukiin, jolloin sen keräämiseen ei kannata panostaa.

Kenet haluaisitte haastaa seuraavaksi tähän juttusarjaan?

Kansalaisareena, joka on juuri vaihtanut toiminnanjohtajaansa, tai myöskin sosiaalisten innovaatioiden parissa työskentelevä Phoenix ry olisivat todella mielenkiintoisia.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.