Kumaja kylässä: Hyvinkään Yhdistykset ry

 Aihe: Kumaja kylässä

Kumaja etäkyläili tällä kertaa Hyvinkään Yhdistykset ry:n luona. Kuvassa vasemmalta ovat yhdistysohjaaja Heidi Kokko, toiminnanohjaaja Noora Widing ja takana toiminnanjohtaja Marja Koskelainen

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja kehittää yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Hyvinkään Yhdistykset ry toimii alueen sote-järjestöjen järjestönä. Jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä 47. Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu eri jäsenyhdistysten edustajia sekä Hyvinkään kaupungin edustaja. Yhdistyksen toimintaa tukevat STEA sekä Hyvinkään kaupunki.

Käytännössä yhdistys toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa, toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana, viestii laajasti yhteistyöverkostoille, tekee esityksiä ja aloitteita sekä ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintakeskuksessa kävijöitä

Hyvinkään Yhdistykset ry:n kotipaikka on Järjestökeskus Onnensilta. Yhdistys hallinnoi Hyvinkään kaupungin omistamaa Onnensiltaa. Onnensilta on kaikille avoin, lämminhenkinen kohtaamispaikka, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tarjolla on paljon maksutonta ja mukavaa tekemistä, erilaisia ryhmiä ja tapahtumia! Onnensillassa välitämme toinen toisistamme, olemme yhdenvertaisia ja puhallamme yhteen hiileen. Toimintaa on mahdollistamassa kolmen palkatun työntekijän lisäksi lukuisa joukko vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita. Onnensilta tarjoaa myös hyvinkääläisille sosiaali- ja terveysyhdistyksille yhteisen ja esteettömän toimitilan keskustan tuntumassa.

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Yhteistyössä on olennaista, että se tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. Oman yhdistyksen perustehtävän kirkastaminen on olennaista, tuolloin on helpompi löytää oman toiminnan kannalta mielekkäät yhteistyökumppanit.  Yhteistyöhön ei kannata sännätä kiireellä, vaan olennaista on malttaa tutustua yhteistyökumppaneihin. Verkostojohtamisen teorioiden mukaan hedelmällinen yhteistyö etenee tutustumisen ja luottamisen kautta sitoutumiseen.

Yhteistyö itsessään on oivallinen vertaisoppimisen mahdollisuus. Toimimalla yhdessä voidaan jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Yhteistyön avulla opitaan toisilta, säästetään voimavaroja ja tavoitetaan suurempi vaikutus sekä vältytään päällekkäisyyksiltä.

Terveisiä sote-uudistuksen valmisteluun!

Toivomuksena olisi, että järjestöjä kuultaisiin esimerkiksi yhteisen edustajan kautta konkreettisesti neuvotteluissa ja kaikilta yhdistyksiltä kerättäisiin mielipiteitä uudistukseen liittyen. On tärkeää varata riittävästi aikaa, jotta monesti jo ikääntynyt yhdistysväki ja asiakaskunta ehtisi reagoida. Jos halutaan aidosti kentän ääni kuuluville, silloin tulisi välttää pitkiä, monimutkaisia ammattilaiskielellä laadittuja kyselyitä ym. Parhaimmat tulokset ja vastaukset saadaan kohtaamalla asiakasryhmä aidosti, jalkautumalla heidän pariinsa. On hyvä huomioida, että sähköiset välineet eivät tavoita läheskään kaikkia.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.