Kumaja Kylässä: Hyvis – Hyvinvointia yhteisvoimin

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja kyläili Teamsin välityksellä Hyvis – Hyvinvointia yhteisvoimin -hankkeen Olga Liukkosen ja Alena Markavan luona. Hyvinvointia yhteisvoimin -hanke, tuttavallisemmin Hyvis, on Suomen Venäjänkielisten keskusjärjestön vuonna 2018 alkanut hanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hyviksen haastoi mukaan MLL Uudenmaan Isäkaveri-toiminta. Kuvassa on Hyvis-hankkeen venäjänkielisten vapaaehtoisten työryhmä.

TOIMINTANNE PÄHKINÄNKUORESSA?

Hyvis-hankkeessa tavoitteena on kehittää venäjänkielistä toimintaa sote-järjestöihin. Hyvis-hanke on tarjonnut hyvät kontaktit venäjänkieliseen väestöön sekä kulttuuritulkkausta, sote-järjestö taas on tuonut oman alansa osaamisen ja tuntemuksen. Kumppaneiksi on löytynyt järjestöjä, joilla on ollut jo olemassa halu tavoittaa venäjänkielistä väestöä.

Yhteistyönä on muun muassa koulutettu venäjänkielisiä vertaisryhmien vetäjiksi ja vapaaehtoisiksi. Heistä on muodostettu ryhmiä, jotka rakentuvat jäsenten ja ohjaajien toiveiden mukaan. Myös neuvontapalveluita joissa suomenkielinen ja venäjänkielinen neuvoja toimivat parina on saatu aikaiseksi. Samalla sote-järjestöjen materiaaleja on käännetty venäjäksi ja sote-järjestö on saanut materiaalit omaan käyttöönsä. Tukichatteja ja -ryhmiä oli verkosssa jo ennen koronaa. Koronan myötä verkkotoiminta on kuitenkin kasvattanut hurjasti suosiotaan ja se on tavoittanut osallistujia ympäri Suomea.

Koko toiminnan tavoitteena on kehittää kumppaneina toimiviin sote-järjestöihin toimintatapa ja osaaminen järjestää venäjänkielistä toimintaa.

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ JÄRJESTÖJEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ?

Hyvikselle kumppaneita etsiessämme olemme huomanneet, että yhteistyön pohjalla on järjestön oma strategia. Istuuko yhteistyö strategiaan vai näkyykö strategiassa vain oma toiminta? Jos yhteistyölle ei ole sijaa strategiassa, sitä on hankala saada aikaan ja ylläpitää. Järjestön johdon asenne ja rooli mahdollistajana on myös kriittinen. Johdon positiivinen suhtautuminen yhteistyöhön kantaa pitkälle.

MINKÄLAISIA TERVEISIÄ HALUATTE LÄHETTÄÄ SOTE-VALMISTELUUN?

Sote-uudistus liittyy kaikkiin Suomessa asuviin, myös vieraskielisiin. Siksi kannattaisi ottaa maahanmuuttajajärjestöt mukaan myös viestinnälliseen yhteistyöhön. Viestinnällisessä yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöt täyttäisivät kaksi tärkeää tehtävää. Ne tavoittavat oman kohderyhmänsä ja ne pystyvät tiedottamaan kohderyhmän omalla kielellä.

KENET HALUATTE HAASTAA MUKAAN TÄHÄN JUTTUSARJAAN?

Eläkeläiset ry:stä olisi hienoa kuulla lisää.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.