Kumaja kylässä: Klubbhus Fontana (Västra Nylands Fountain house förening rf)

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja fick tips från Vänstugan i Ekenäs att intervjua Klubbhus Fontana i Karis. Detta gjorde vi i april. På bilden från vänster till höger är Christian Karen, Tiina Hakala, Edvard Dahlström, Oskar Törnebladh, verksamhetsledare Sofia Berglund och Nina Hellsten. 

Hurbeskiver ni er verksamhet i Klubbhus Fontana?

Vi är det enda tvåspråkiga klubbhuset i Finland. Finns i världen över 300 klubbhus och endast i Finland finns det 27 st klubbhus. Orsaken till att det finns så många klubbhus i Finland är den att det är en kostnadseffektiv och en välfungerande psykosocialrehabilitering för kommuninvånarna. Vi jobbar aktivt med att underlätta medlemmarnas liv och stöder den mental hälsa. Klubbhus verksamhet är riktad till personer, som har upplever sig ha eller har haft mentalproblem eller av andra orsaker behöver stöd i vardagen. Klubbhusverksamhet är en internationell verksamhet och alla klubbhus följer samma ideologi med Klubbhusideologin. Den baserar sig på standarder som tar upp jämställdhet, frivillighet, respekt samt delaktighet.  

Klubbhuset är medlemmarnas hus och medlemmarnas arbetsinsatser behövs för att få vardagen att fungera. Vi erbjuder inte vård eller terapier men arbetar enligt en arbetsinriktad dag med syftet för medlemmarna att återgå till arbete eller till studier. Sociala aktiviteter och gemenskap samt kamratstöd är av ytterst stor vikt vid den psykosociala rehabiliteringen. Klubbhuset erbjuder även interna grupper och kurser som t.ex. diskussionsgrupperJust nu har vi fotokurs och datakurs på gång. Meningen är att medlemmarna här skulle kunna förbättra sig själv och hitta sin väg tillbaka till arbetslivet. Därför fokuserar vi på de styrkor klubbhusets medlemmar har och vi arbetar helt diagnosfritt. Atmosfären är accepterande och man får komma hit som man är men man måste vara minst 18 år gammal och nykter att delta våra aktiviteter. Vi gör ingen skillnad mellan personalmedlemmar och medlemmaralla får jobba med samma saker.  Finns inga arbetsuppgifter som endast är ämnade för personalmedlemmar utan vi jobbar enligt side by side principen. Personal medlemmarnas uppgift är att stöda och motivera medlemmar. Klubbhuset har i dagens läge knappa 200 medlemmar. Ca 70 av medlemmarna är aktiva och cirka 13 medlemmar besöker Klubbhuset dagligen här i Karis. 

Klubbhus Fontana är öppet året runt, vi firar även högtider ihop. Vi tillreder vår egen lunch här tillsammans till ett självkostnadspris och på fredagar är lunchen gratis. Klubbhuset erbjuder även vårt egna övergångsarbetsprogram som är ett vanligt deltidsarbete för klubbhusets medlem. Klubbhuset förbereder medlemmen i fråga till arbetet, lär medlemmen arbetet och stöder i hela processen. Klubbhuset erbjuder även företaget 100 procents närvaro. Vårt nyaste projekt är ”Tillbaka till samhället” där vi hämtar de passiva medlemmarna hemifrån på morgonen för att tryggt kunna få medlemmen tillbaka till klubbhuset om de varit borta från vår verksamhet en längre tid. Syftet är att tröskeln skall vara så låg som möjligt vid återgången till klubbhuset. Detta fall där de i annat fall skulle bara stanna hemma. Till detta har vi fått projektpengar från Sophie Von Julins stiftelse för ett 1 årigt projekt gällande en leasingbil och personalresurser.  

Vad är det viktigaste i sammanarbet mellan organisationer eller föreningar?

När man samarbetar med andra organisationer och föreningarnyttar det också våra klubbhusmedlemmars rehabilitering. Med samarbete kompenserar man varandras arbete.  

Hurdana hälsningar vill ni skicka till eventuell social- och hälsovårdsreformen?

Alla kommuninvånare borde ha ett ställe där de kan gå. Det är ett stort problem om man stannar mellan fyra väggar hemma och det orsakar ännu mera problem. Vi hoppas vår finansiering fortsätter som det är nu. Tredje sektor gör ett starkt förebyggande och upprätthållande arbete och vi hoppas det är uppskattat också i framtiden. 

Har ni något tips på vem jag kunde intervjua till nästa?

Mielenterveysyhdistys Kaippari ry 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.