Kumaja kylässä Leijonaemoilla

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja pääsi järjestöesittelyjen sarjassa vierailemaan tällä kertaa Leijonaemot ry:n luona. Järjestön toiminnasta meille kertoivat järjestötyöntekijä Heli Parjanen (kuvassa oikealla) projektityöntekijä Minna Juvalainen. Juvalainen työskentelee järjestön Perhe edellä puuhun -projektista, jossa luonnon hyvinvointivaikutuksia halutaan tuoda mahdolliseksi myös erityislapsiperheiden erityiseen arkeen.

Leijonaemot pähkinänkuoressa

Leijonaemot ry tarjoaa erityislasten vanhemmille ja perheille tukea arkeen sekä mahdollistaa erityislasten vanhempien keskinäisen vertaistuen. Erityinen arki vaatii erityistä tukea ja erilaisten tukitoimintojen kautta pyritään keskittymään siihen, mistä perheiden voimavarat ja vahvuudet löytyvät arjessa. Toiminnan kautta halutaan huomioida perheet ja ihmiset diagnoosien takana. Tukimuodot ovat ympäri Suomea eri paikkakunnilla toimivat vertaisryhmät ja vertaistoiminta, puhelimitse vertaistukea tarjoava Leijonaluuri sekä kriisitilanteissa erityislapsiperheille apua tuova Leijonapartio. Leijonaemojen toiminnan ydin on vahva vapaaehtoisverkosto ja yhä vahvemmin toiminnassa ovat mukana myös Leijonaisät ja sisarukset tuomassa tukea ja iloa perheiden arkeen.

Tärkeintä järjestöjen välisessä yhteistyössä

On ihan totta, että yhdessä olemme enemmän! Mieluummin toimimme yhdessä muiden kanssa kuin vain rinnakkaistoimijoina. Toiminnan kehittämisessä ja uuden luomisessa yhteistyö muiden kanssa on elinehto. Järjestöt toimivat usein pienillä resursseilla ja ne moninkertaistuvat, kun toimitaan yhteistyössä ja jaetaan osaamista, asiantuntijuutta ja työkenttää vahvuusalueiden mukaan. Sitä ei koskaan tiedä, mitä syntyy, kun lyödään viisaat päät yhteen!

Terveisenne sote- ja maakuntavalmisteluun

Erityislasten perheissä on monenlaista tarvetta ja olisi tärkeää, että palvelut olisivat saatavissa yhdeltä luukulta ja helposti. Erityislasten palveluiden tulisi säilyä maksuttomina ja perheiden kokonaisvaltainen huomioiminen eri palveluissa on tärkeää. Tasa-arvoisuus niin palveluissa kuin muussakin elämässä tulisi ottaa huomioon. Yksi hyvä edistämisen arvoinen asia on esimerkiksi tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa lapsen tai perheen tilanteesta huolimatta.

Kenet haastatte seuraavaksi mukaan tähän esittelysarjaan?

Sininauhaliiton Vihreä veräjä -projektin.

Lisätietoa Leijonaemojen toiminnasta: www.leijonaemot.fi

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.