Kumaja kylässä: Lohjan Seudun Invalidit

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja sai vinkin Hiidenseudun Neuroilta tutustua seuraavaksi Lohjan Seudun Invalidit ry:n toimintaan. Yhdistyksen sihteeri ja hallituksen jäsen Leena Saari (kuvassa vasemmalla) ja puheenjohtaja Minna Mäkinen kertoivat meille yhdistyksen toiminnasta.  

Järjestön toiminta pähkinänkuoressa

Toimintamme tarkoitus on edistää fyysisesti vammautuneiden ihmisten mahdollisuuksia toimia täysivertaisina jäseninä yhteiskunnassa. Yhdistyksessämme toimii Invalidiliiton kouluttamia vapaaehtoisia neuvojina ja heiltä voi kysyä esimerkiksi vammaiskuljetuksiin tai kodin esteettömyyteen liittyvistä asioista. Jäsenillämme on käytössä myös liiton lakipalvelut.  

Virkistystoimintamme on esimerkiksi teatterimatkoja, retkeilypäiviä ja mahdollisuuksia osallistua erilaisiin urheilukisoihin paikallisesti tai Uudenmaan alueella. Teemme myös yhteisiä retkiä Karkkilan ja Vihdin yhdistysten kanssa. Lohjalla yhteistyötä on muun muassa Lohjan Sydän ry:n  kanssa. Kerhoiltoja järjestämme Apuomena ry:n tiloissa talviaikaan kaksi kertaa kuukaudessa ja kesäisin viikoittain kesäkoti Leporannassa. 

Lohjan Seudun Invalidien toiminta näkyy myös vaikuttamistoimintana. Yhdistyksen jäseniä on mukana Lohjan vammais– ja kirkkoneuvostossa. Yhdistyksen toiminnassa oli vuonna 2018 mukana 342 henkilöä, tapahtumia järjestimme 72 ja kävijöitä tapahtumissamme oli jopa 1938. Uudet aktiivit ovat lämpimästi tervetulleita toimintaamme mukaan. 

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?  

Teemme yhteistyötä vaihtelevasti eri yhdistysten kanssa ja koemme yhteistyön todella merkitykselliseksi. Vuonna 2018 teimme yhteistyötä 25 eri yhdistyksen kanssa. 

Yhteistyötä tekemällä voidaan vaihtaa kokemuksia ja tietoa muiden yhdistystoimijoiden kanssa esimerkiksi rahoituksen hakemiseen liittyen. Voimavaroja yhdistämällä kaikkien työtaakka kevenee. 

Kesäkoti Leporannan ylläpitämisessä teemme paljon yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tähän työhön osallistuvat Lohjan Seudun Työttömät, Mahis-talo ja Paloniemen kylätoimikunta. Lohjan Seudun Invalidit ja Lohjan Sydän ovat perinteisesti järjestäneet yhdessä ystävyyskerhotapahtuman. Tänä vuonna 12.6. järjestettävään tapahtumaan on kutsuttu myös mukaan Hiiden Seudun Neurot ja ReumayhdistysTämänkin tapahtuman järjestelyistä vastaavat yhdistykset yhdessä, millä jaetaan kustannuksia.  

Terveiset seuraavan sote-uudistuksen valmisteluun

Pääosa jäsenistöstämme on erikoissairaanhoidon piirissä. Tällöin sairauksiin ja vammoihin tarvitaan ennen kaikkea oikea-aikaista hoitoa ja tiedon täytyy kulkea eri tietojärjestelmien välillä moitteettomasti. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset puhuttavat myös yhdistyksessämme ja se, ovatko asiakkaat tämän suhteen miten eriarvoisessa asemassa.  

Kenet haastatte mukaan seuraavaksi?

Vihdin Invalidit

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.