Kumaja Kylässä Nicehearts ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä, Tiedotamme

Kumaja kävi tutustumassa Espoon keskuksen ME-talossa, jossa on yksi Niceheartsin Uudenmaan toimipisteistä. Siellä tapasimme yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Sjöholmin. Johanna Sjöholm on alun perin ollut perustumassa Nicehearts ry:tä. Koko toiminta lähti liikkeelle pohdinnasta, miten pojat vaikuttivat olevan paljon aktiivisempia osallistumaan ja ottamaan kantaa kuin tytöt.

 

JÄRJESTÖ JA SEN TOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA?

Niceheartsin toiminnan punaisena lankana alusta lähtien on ollut vahvistaa tyttöjen ja hyvin nopeasti myös naisten ääntä heidän omassa elämässään ja voimaannuttaa heitä olemaan aktiivisia yhteiskunnassa. Alusta lähtien ideana on ollut tarvelähtöisen toiminnan tuottaminen heille, mikä luonnollisesti edellyttää tyttöjen ja naisten kohtaamista sekä kuulemista, jotta tarpeet tulevat tunnistetuiksi. Kotiäitien tarpeista on noussut mm. Itsenaiset toiminta, jossa niin ryhmien ja kurssien kuin henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnankin kautta tuetaan kotiäitejä polulla kohti opiskelua ja työelämää.

Vaikka Niceheartsin toiminta painottuu vahvasti naisiin, niin tyttötyössä tai perhetyössä ei isiä hyljeksitä ja ME-talojen ovet ovat avoimia kaikille. Osallistujia ei omita toimintaan, vaan myös ohjataan ja opastetaan toisten toimijoiden paremmin tarpeisiin vastaavien palveluiden äärelle.

 

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ JÄRJESTÖJEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ?

Yhdessä suunnitteleminen on yksinkertaisesti tehokkaampaa ja sitä kautta on mahdollista löytää ihan uudenlaisia ratkaisuja itseä askarruttaviin kysymyksiin. Siinä on valtava voimavara, kun saadaan erilaisin vahvuuksin ja osaamisin varustettuja ihmisiä pohtimaan jaettuja ilmiöitä ja haasteita.

 

MINKÄLAISIA TERVEISIÄ HALUATTE LÄHETTÄÄ SOTE-VALMISTELUUN?

Asiaa on jo edistetty, mutta edelleen on työtä sen kirkastamiseksi missä ja miten järjestöt toimivat julkisen sektorin kumppaneina. Julkisella puolella on taipumus nähdä kolmassektori vapaaehtoistoimintana, jolloin unohtuu järjestöjen asiantuntemus ja ammatillisesti johdettu toiminta. Järjestöt ovat ja voisivat entistä vahvemmin olla julkisen sektorin kumppani ja toimia sillanrakentajana yhteisöihin. Ja auttaa julkista sektoria asukkaiden kuulemisessa sekä osallisuuden toteuttamisessa.

 

KENET HALUATTE HAASTAA SEURAAVAKSI TÄHÄN JUTTUSARJAA?

Irakin Naiset ry, joka on yksi monista Niceheartsin yhteistyökumppaneista.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.