Kumaja kylässä: Röda Korset Ekenäs-Tenala

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja fick tips från Västra Nylands Cancerklubb att intervjua sekreteraren Margita Lemström (på bilden) från Röda Korset Ekenäs-TenalaDetta gjorde vi i början av oktober

Hur skulle ni beskiva er verksamhet? 

I Röda Korset Ekenäs-Tenala har vi olika saker som vi sysslar med, t.ex. beredskapen och Första hjälp  -gruppen. Vi ordnar kurser i vår utrymme, detta år har vi haft t. ex. två grundkurser, där vi utbildar  människor att ge psykisk stöd när det behövs. Vi har över 300 medlemmar i föreningen. 

Röda Korset ger hjälp i olyckssituationer. Tillsvidare har vi insamlingar varje år med deltagande från skolor. Vi har också vänverksamhet och till detta finns det ett stort behov. På alla hjärtansdagen 14.2. bjuder vi kaffe för Röda Korsets vänner och kunder. 

För tillfället har vien Första Hjälp -kurs på gång med 15 gymnasieelever deltagande. Vi samarbetar med lokala skolor, vi t. ex. håller lektioner i skolor. Vi hade också verksamhet gällande flyktingar som bosatte  sig i Mjölbolsta och nu är vi med i en  samarbetsgrupp som jobbar med  asylsökande i Raseborg.  Dessutom har vi hittils ordnat blodgivning sex gånger i året. 

Vad är det viktigaste i samarbetet mellan organisationer eller föreningar?

När man jobbar tillsammans får vi synergieeffekt. I frivilligt arbete räcker de egna krafterna i föreningen inte alltid till och då är det bättre att samarbeta. Via samarbete är vi flera.

Hurdana hälsningar vill ni skicka till social- och hälsovårdsreformen och till landskapsreformen?

Man kan inte förbereda när man inte vet hur reformen inverkar på oss. På grässrotsnivå är det helt annat än i den fina lagen. Man borde kunna korrigera lagen vid behov också i efterhand.

Har ni något tips på vem vi kunde intervjua till nästa?

Sjöräddarna

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.