Kumaja kylässä: SeniorSurf

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Jos luet tätä tekstiä, olet netissä. Monet ikäihmiset ovat kuitenkin jääneet verkkomaailman ulkopuolelle. Heitä mukaan digimaailmaan innostaa ja kannustaa Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta. Kumaja kävi talvisella kyläilyllä tutustumassa SeniorSurfiin, josta juttelimme Liisa Tiaisen ja Teija Saarisen kanssa (kuvassa).

Toimintanne pähkinänkuoressa

SeniorSurf-toiminta rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten hyvinvointi digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Suomessa on edelleen lähes 500 000 yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä tietotekniikkaa ja lisäksi toinen mokoma niitä, jotka tarvitsevat opastusta ainakin ajoittain. Useimmat ikääntyneet ovat kuitenkin kiinnostuneita tietotekniikasta ja muustakin teknologiasta. SeniorSurf kannustaa oppimaan ja opettelemaan verkkotaitoja ja on tuottanut runsaasti aineistoja nettiopastukseen. Opastusmateriaaleista löytyy vinkkejä mm. sähköpostin lähettämiseen, kuvien siirtämiseen ja tiedonhakuun.

Monesti paras innostaja ja opastaja nettimaailmaan on toinen seniori, vertainen. SeniorSurf tukee ja koordinoi senioreille suunnattua opastustoimintaa ja on koonnut yhteen tietoja maksutonta digiopastusta antavista tahoista. Opastuspaikkakartta hakutoimintoineen löytyy SeniorSurfin verkkosivuilta: www.seniorsurf.fi/opastuspaikat. Tukea ja neuvontaa antavat monet kansalais- ja eläkeläisjärjestöt, kirjastot, kunnat ja jotkin yritykset. Digiopastaminen on myös hyvä vapaaehtoistyön muoto asiaa osaavalle seniorille.

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Järjestöyhteistyö on tässä toiminnassa isossa roolissa. SeniorSurf ei itse järjestä opastusta, vaan tukee toisia järjestämään toimintaa. Toiminnalla on alueelliset ja valtakunnalliset SeniorSurf-verkostot tiedon jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tärkeää verkostoissa on erityisesti digitoimijoiden toisiltaan saama vertaistuki. Kannustamme kaikkia paikallisia toimijoita yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen on laadukasta, tuloksellista, jalkautuu laajemmin, eikä tehdä turhaan päällekkäistä työtä.

Terveisenne sote- ja maakuntavalmisteluun

Uudistus on tuonut paljon epävarmuutta tulevasta, mikä näkyy myös muissa yhdistyksissä, joiden kanssa toimimme. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt digitukeen liittyvät pilottihankkeet viiden maakunnan alueella, joista Uusimaa on yksi. On tarpeen selvittää, ketkä digiopastusta tulevassa mallissa antavat, kuka vastaa toiminnasta ja mikä on viranomaisen rooli siinä. Tämä ei suinkaan ole pelkästään sote-uudistukseen liittyvä asia, mutta on yksi tärkeä näkökulma uudistukseen. Positiivista on se, että viranomaisille on syntynyt ymmärrys digituen tarpeesta ja he tunnistavat myös oman vastuunsa tässä asiassa.

Kenet haastatte mukaan seuraavaksi?

Haastamme mukaan aktiivisen Vantaan Invalidit ry:n. Digiterveiset heille!

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.