Kumaja kylässä: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja kyläili Valtakunnallisen työpajayhdistyksen, eli TPY:n, luona. Työpajatoiminta on hyvä esimerkki järjestöjen kyvystä tuottaa tarpeellista toimintaa alueille, jotka jäävät helposti eri toimintasektorien välille katveeseen. Tapasimme toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walkerin ja asiantuntija Reetta Pietikäisen (kuvassa).

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

TPY:n tehtävä on vahvistaa työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista. TPY on yksi OKM:n nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista osaamiskeskuksista. Tällä hetkellä työskentelemme etenkin maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusten parissa – niiden vaikutukset työpajakentälle näyttäytyvät kriittisinä. Käynnissä on myös työpajatoiminnan opinnollistamisen hanke. Lisäksi TPY järjestää tavanomaiseen toimintaan kuuluvia koulutuksia ja tapahtumia ja koordinoi valtakunnallisesti koko Suomen kattavaa alueellista verkostotoimintaa.  

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Parasta on, kun järjestöjen välinen tiivis yhteistyö lähtee yhteisestä intressistä ja johtaa konkreettiseen tekemiseen. Yhteistyö on hedelmällistä etenkin vaikuttamistyössä ja tapahtumia järjestettäessä. Kattojärjestölle olennaisen tärkeitä ovat myös kentältä saadut viestit ja arjen kokemukset. 

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote- ja maakuntavalmisteluun?  

Näyttää valitettavasti siltä, että sektorikohtainen jaottelu jatkuu eikä yhdyspinnoille päästä oikeasti. Työpajatoimijoiden kaltaiset toimijat ovat ahtaalla, koska monialaisuutta ei huomioida. Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön erityinen kohderyhmä on heikoimmassa asemassa olevat, jotka tarvitsevat monialaisia palveluita, ja heidät on nyt valmistelussa unohdettu.  

Kenet haluatte haastaa seuraavaksi? 

Nuorten mielenterveysseura Yeesin

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.