Kumaja kylässä: Västra Nylands Cancerklubb

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja intervjuade Margareta Puiras från Västra Nylands Cancerklubb i september.

 Hur skulle ni beskriva er verksamhet?

Västra Nylands Cancerklubb har verkat i mer än 30 år. Fram till år 2016 var föreningen en underavdelning till Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, men sedan dess är vi en registrerad förening. Cancerklubben grundades för att stödja de svenskspråkiga cancerpatienterna och deras familjer i Raseborg, Ingå och Hangö.

I Västra Nylands Cancerklubb:s verksamhetsplan finns månadsmöten med föreläsningar, samt olika program; allsång, utfärder och olika fester, som julfest, sommarfest och jubileumsfest varje år. Medlemmarna kommer flitigt till de program och verksamhetsformer som arrangeras.

En viktig del av klubbens verksamhet är också att ekonomiskt stödja enskilda personer eller familjer där någon insjuknat i cancer.

Västra Nylands Cancerklubb samarbetar med församlingarna i Raseborg och Hangö och samlas ofta i utrymmen på Ekenäs församlingshem.

Vad är det viktigaste i samarbetet mellan organisationer eller föreningar?

På lokal nivå är det ofta samma människor som jobbar i föreningarna och besöker medlemskvällar och träffar. Föreningarna kunde i större utsträckning arrangera större evenemang tillsammans.

Hurdana hälsningar vill ni skicka till social- och hälsovårdsreformen och till landskapsreformen?

Först och främst vore det viktigt att människorna skulle kunna få tala sitt modersmål. I situationer där patienterna inte kan finska och måste besöka t.ex Helsingfors sjukhus behöver de svenskspråkiga äldre patienterna ibland en följeslagare. I samarbete med församlingen, eller Röda Korsets väntjänst kan en frivillig medvandrare följa patienten till Helsingfors. Även samtalsgrupper för människor som insjuknat i cancer eller annan sjukdom eller anhörig grupper kunde ordnas i sjukhusets lokaler.

Har ni något tips på vem jag kunde intervjua till nästa?

Röda Korset Raseborg

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.