Kumaja kylässä: Vihreä Veräjä

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja kävi ihanan kesäisellä kyläilyllä tutustumassa Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -toimintaan. Innostavaa ja suorastaan eläimellistä toimintaa esittelivät Minna Malin (kuvassa vasemmalla) ja Miia Hesse. Vihreän Veräjän haastoi mukaan tähän esittelysarjaan Leijonaemot.

Toimintanne pähkinänkuoressa 

Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -toiminta tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä luontoavusteisen toiminnan kehittämisessä. Vihreä Veräjä -toiminta alkoi hankeavustuksella vuonna 2011 ja kohdennettua toiminta-avustusta se on saanut vuodesta 2017. Toimintaa rahoittaa STEA. Keskeinen tavoite on ollut tuoda luontolähtöistä toimintaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden ulottuville. Toisena tavoitteena oli kehittää Suomeen ja järjestökentälle sopivia Green Care – menetelmiä. Green care – toiminta on luontolähtöistä toimintaa, jossa luontoa tai eläimiä käytetään kuntoutumisen tukena ammatillisesti, vastuullisesta ja tavoitteellisesti. Toiminta voi olla myös ennaltaehkäisevää. 

Toiminnan alussa keskeisin kohderyhmänä olivat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Nyt mukaan on tullut ikääntyneet, sijaisperheet ja -lapset sekä maahanmuuttajat. Alkuun toimintaa tehtiin suoraan kohderyhmien kanssa esimerkiksi asukasyksiköiden pihoilla ja puutarha- ja kalastusretkillä. Monta vuotta toiminnalle kaivattiin omaa paikkaa pääkaupunkiseudulla, jossa kehittää toimintaa monipuolisemmin ja vuonna 2017 Vihreä Veräjä sai vuokralle Skatan tilan Helsingissä. Vihreä Veräjä on kuitenkin valtakunnallinen työmuoto. 

Nykyisin Vihreä Veräjä keskittyy Green Care -menetelmien juurruttamiseen ja levittämiseen osaksi järjestöjen arkipäivää. Tuotamme materiaalia yhteistyökumppaneille ja niille, jotka haluavat aloittaa luontolähtöisen toiminnan tai ottaa menetelmiä osaksi omaa toimintaansa. Materiaaleja löytyy verkosta ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tavoitteena on, että luontolähtöisyys päätyisi osaksi toisten järjestöjen ammatillista työkalupakkia. 

Mikä on tärkeintä järjestöjen välisessä yhteistyössä? 

Tärkeintä on voimien yhdistäminen. On hölmöä painia yksin sellaisten asioiden kanssa, jotka varmasti koskettavat monia muitakin. Yhdessä saadaan isompaa ja näkyvämpää. Oma toiminta kehittyy myös, kun tekee toisten kanssa yhteistyötä. Uutta yhteistyötä versoo helpommin, kun on kerran tehty jo jotain yhdessä. 

Vihreän Veräjän missio on juurruttaa ja levittää green care -menetelmiä sote-järjestöihin. Luontotoiminta kiinnostaa monia, mutta ei välttämättä tiedetä mitä se voisi käytännössä olla. Vihreä Veräjä auttaa tarvetta ja tietotaitoa kohtaamaan. Ja nyt meillä on nämä upeat puitteetkin Skatan tilalla, joista voi olla iloa monelle järjestölle. Tänäkin kesänä Skatan tilalla olevat eläimet ovat siellä yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. 

Uutta sote-uudistusta valmistellaan, mitä terveisiä valmisteluun? 

Luontoyhteys kuuluu kaikille – asuinpaikasta, kunnosta tai muusta riippumatta. Sininauhaliitto on yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevan puolella ja Vihreä Veräjä tukee aivan kaikkien luontosuhdetta. On paljon ihmisiä, joilla suhde luontoon on katkennut tai sitä ei ole koskaan edes syntynyt. Sote-palveluissa erilaisia toimintoja ja paikkoja, joissa luontoyhteys on mahdollista ottaa osaksi hoitoa, pitäisi olla enemmän käytössä. Tästä näkökulmasta esimerkiksi Kellokosken sairaalan sulkeminen on valitettavaa. Luontoyhteyden toteuttaminen ei vaadi kalliita investointeja tai valtavaa tietomäärää. Luontotoiminnan vaikuttavuudesta on tieteellistä faktaa. Upeaa olisi, jos luontotoiminta saisi Käypä hoito -suosituksen. 

Luonnossa toimiminen on myös suuressa määrin ennaltaehkäisevää. Tämä pitää nähdä ja arvostaa sitä. Liian usein asioihin puututaan vasta, kun on jo varsinainen ongelma, johon puuttua. Onneksi toisenlaisiakin esimerkkejä on, kuten Sipoossa kokeiltu metsäresepti osana terveydenhuoltoa. 

Kenet haastatte seuraavaksi mukaan

Suomen Caritas ry:n 

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.