Kumaja pitää järjestöt mukana Uudenmaan silta-mallissa

 Aihe: Sote, Uusimaa

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua eduskunnassa maaliskuun alussa uudistuksen valmistelutyön painopisteenä on nyt siltauttaminenSiltauttamisella varmistetaan, että saavutetut sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat kehittämistyön tulokset ja syntyneet yhteistyöverkostot ovat hyödynnettävissä, kun sote-uudistusta aletaan taas valmistella 

Uudellamaalla maakunta- ja sote-uudistusta valmistelleella Uusimaa 2019 -organisaatiolla on oma Silta-mallinsa sen laajan sidosryhmäjoukon kanssa yhteistyössä tekemän valmistelutyön siltauttamiseksi.  Mallissa on viisi pääteemaa, joista osa kuvaa asukkaille jo nykyisissä sote-palveluissa koituvia hyötyjä, kuten asiakaslähtöisyys, palveluintegraatio ja palvelujen laatu ja yhdenvertaisuus. Pidemmän aikavälin hyödyt ja lisäarvo liittyvät tuottajaohjaukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä tietopohjaan, tietojärjestelmiin ja tiedolla johtamiseen. Kuudentena, muita aiheita yhteen sitovana teemana on osallisuus.   

Järjestöjen kanssa tehty valmistelu ei valu hukkaan 

Kaikki siltautuksen kuusi teemaa ovat keskeisiä myös järjestöjen näkökulmasta. Onkin tärkeää, että järjestöjen osuus valmistelutyössä dokumentoidaan Uusimaa 2019:n siltauksessa Kumajan avustuksella. Näin uusmaalaisten järjestöjen tuotokset mm. palvelustrategiaan, osallisuusohjelmaan ja alueelliseen hyvinvointikertomukseen sekä palvelutuotannon ja järjestölähtöisen auttamistoiminnan rajapinnan määrittelyyn ovat käytettävissä uudistuksen seuraavassa vaiheessa. 

Vaikka Uusimaa 2019 tekee siltauttamisen rinnalla organisaationsa ns. hallittua alasajoa, sote-uudistuksen valmistelu tulee jatkumaan huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen.  Uusi hallitusohjelma ja valmisteluun liittyvät rahoituspäätökset luovat suuntaviivat sille, miten sote-uudistuksen valmistelu käynnistetään uudestaan. Kevään kuluessa selvinnee myös se, mikä tai mitkä tahot tulevat olemaan Kumajan keskeisin kumppani järjestöjen osallistamiseksi valmistelutyöhön tulevalla hallituskaudella. 

Aika luoda tietopohja järjestöistä 

Järjestöjen osaamisen ja näkemysten tuominen suoraan osaksi sote-valmistelua on yksi Kumajan keskeisistä tehtävistä. Se ei kuitenkaan ole Kumajan ainoa keino järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi ja niiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Osana sote-uudistuksessakin tarvittavan tietopohjan luomista ja tiedolla johtamista, Kumaja on alkanut koordinoida sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuvauksen laatimista Uudellamaalla.  Tieto järjestötoiminnan ja sen tavoittamien kohderyhmien monipuolisuudesta on erittäin tarpeen niin kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävässä (hyte)- työssä kuin esim. sote-palveluihin liittyvässä palveluohjauksessa. Järjestötieto ja sen saatavuus ovat hyödyksi ennen kaikkea järjestöille itselleen. Järjestöjen toiminnan laaja näkyvyys luo hyvän perustan järjestöjen vaikuttamistyölle sekä yhteistyölle järjestötoiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. 

 

Jaana Pirhonen 

Kumajan hankepäällikkö 

@pirhonen_jaana @Kumajaverkosto 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.