Kumaja-verkosto kokoaa Uudenmaan sote-järjestöt yhteen

 Aihe: Tiedotamme

Kumaja-verkosto luodaan yhdistämään järjestöt kumppaniksi Uudenmaan maakunnalle ja alueen kunnille.

Kumajan tavoite on tuoda yhteen järjestöjen korvaamattoman arvokasta asiantuntemusta ja kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluista ja saada se käyttöön Uudenmaan maakunnassa. Kumaja haluaa vaikuttaa siihen, että vuonna 2020 toimintansa aloittavan maakunnan palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tukevat asukkaiden hyvinvointia.

Lisää vaikutusmahdollisuuksia

Sote- ja maakuntauudistuksessa halutaan turvata järjestöjen toimintaedellytykset niin yleishyödyllisinä yhteisöinä kuin palveluntarjoajina. Myös uusi kuntalaki painottaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Uudistukset luovat sekä tarpeen että mahdollisuuden järjestöjen yhteistyölle. Kumajan tavoitteena onkin järjestöjen, ja samalla kaikkien maakunnan asukkaiden, osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

Kumaja-verkostoa luodaan kolmivuotisessa Uusimaa yhdessä -hankkeessa, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa. Työ on alkanut syksyllä 2017 järjestöjen tapaamisilla ja yhteyksien luomisella. Uudellamaalla lasketaan olevan noin 1700 järjestöä, eikä koko Uudenmaan alueen kattavia verkostoja ennestään ole.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.