Kumajan ohjausryhmä: Kumaja on vahvistanut uusmaalaisten järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia sote-uudistuksessa

 Aihe: Tiedotamme

Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman päätyttyä vuoden 2020 lopussa Kumajakin on lopettelemassa toimintaansa nykymuodossaan siltauttaen sitä alkavalle Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuudelle. Joulukuussa Kumajan viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa arvioitiin Kumajan kolmivuotista toimintaa ja nostettiin esiin Kumajan luomia toimintamalleja ja käytänteitä, joita kannattaa hyödyntää tulevaisuudessakin.

Kumajan 11-henkisen ohjausryhmän arvio oli, että Kumajan alusta asti tiivis yhteistyö Uudellamaalla maakunta- ja sote-uudistusta valmistelleen Uusimaa 2019 -organisaation kanssa loi hyvän pohjan järjestöille osallistua myös uuteen sote-uudistukseen. Kumaja on edistänyt järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa uudistuksen valmisteluun myös vahvistamalla järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja luomalla uusia yhteistyöverkostoja.  Erityisesti kiitettiin Kumajan aktiivista viestintää; tieto sote-uudistuksen vaiheista ja muista järjestöjä kiinnostavista ajankohtaisista asioista on tavoittanut kaikenkokoisia järjestöjä ja yhdistyksiä koko Uudenmaan alueella. Myös Kumajan toiminta järjestötiedon kartoittajana ja levittäjänä nostettiin Kumajan onnistumisten joukkoon; Kumajan tuottamaa sote-järjestöjen hyte-käsikirja suositeltiin luettavan niin järjestöissä kuin kunnissakin.

Kumajalaisille itselleen vähän yllättävä oli se huomio, että Kumaja on rakentanut ja vahvistanut uusmaalaista identiteettiä.  Sote-uudistus hyvinvointialueineen tuo järjestöille painetta nähdä kotikuntaansa laajemmalle ja Kumajalla on ollut tärkeä rooli näköalan avartamisessa ja Uudenmaan laajuisen yhteistyön ja uusmaalaisuuden edistäjänä.

Lue lisää:

Järjestöjen sote-muutostuki – Tutustu suunnitelmaan

Kumaja hankkeena

Kumajan hyte-käsikirja:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla [PDF]

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.