Kuntatutorit levittävät osaamista digituesta kaikkiin Uudenmaan kuntiin

 Aihe: Uusimaa, Verkosto

Uudenmaan Digituki -hankkeessa toimivat kuntatutorit tukevat Uudenmaan kuntia digitukipalveluiden kehittämisessä jakamalla omia kokemuksiaan ja toimintamallejaan vuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa. Kuntatutor-kuntia on vuonna 2020 neljä: Espoo, Helsinki, Järvenpää ja Vantaa. Digituen kehittämisessä tähdätään siihen, että maakunnan asukkailla on mahdollisuus saada opastusta sähköisten palvelujen ja älylaitteiden käyttöön.

Jo Digituki-hankkeen pilottivaiheessa mukana toimivat ns. kuntakumppanit, joiden osaamista hyödynnettiin digituen yhteistyöverkoston kokoamisessa Uudellemaalle. Hankkeen tavoitteena vuonna 2020 on tavoittaa myös ne Uudenmaan kunnat, joissa digituki on vasta alkanut tai alkamassa.

Valmiit mallit helpottavat työn alkuun saamista

Työtään digituen kanssa aloittelevat hyötyvät valmiista toimintamalleista, joista voi jäljentää toimivat tuen muodot omaan käyttöön.

Kuntatutorit esittelevät omaa toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään tapahtumissa. Kalenteriin kannattaakin jo raivata tilaa torstaina 19.3. järjestettävälle Helsingin tapahtumalle, keskiviikkona 22.4. pidettävälle Vantaan tapahtumalle sekä tiistaiksi 19.5. sovitulle Järvenpään tapahtumalle. Kaikilla kuntatutoreilla on oma erityinen näkökulmansa digituen antamiseen. Esimerkiksi Järvenpäällä on tärkeää kokemusta lähivuosilta aktiivisen ja toimivan digitukiverkoston rakentamisesta yhdessä kansalaisopistojen ja kolmannen sektorin kanssa.

Järjestöillä on digituen antajina erittäin merkittävä rooli niin asiantuntijoina kuin digituen saatavuuden kannalta. Hyvin suuri osuus digituen antajista nimittäin on järjestöjä ja niiden vapaaehtoisia.

Lue lisää Uudenmaan liiton sivuilta

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.