Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan – koskee myös järjestöjä

 Aihe: Tiedotamme

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lailla toteutetaan Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiiviä, jonka mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja.

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Laki velvoittaa organisaatioita tekemään verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tämä tarkoittaa verkkopalveluiden toteuttamista ns. WCAG-kriteeristön mukaisesti siirtymäaikojen puitteissa.

Laki koskee pääosin viranomaisen asemassa toimivia organisaatioita, mutta myös osa järjestöistä kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin. Moni esimerkiksi STEAn avustusta saava järjestö nimittäin katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Kriteerejä, joiden perusteella järjestö määritellään julkisoikeudelliseksi laitokseksi:

  • Järjestöt ovat lain määritelmän mukaisia oikeushenkilöitä
  • Ne on yleensä perustettu yleisen edun tyydyttämiseksi eikä niillä ole kaupallista luonnetta.
  • Jos järjestö saa viranomaiselta, kuten STEAlta tai ministeriöltä, yleisavustusta toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi.

Esimerkiksi näiden kriteerien täyttyessä saavutettavuusvaatimukset koskevat järjestöjä. Lue lisää kriteereistä AVIn sivuilta

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.