On myös ratkaistava, miten tätä nykyä eri tahojen yhteistyönä rahoitetut toiminnat turvataan jatkossa ja mikä on kunnan ja hyvinvointialueiden rooli toiminnan edellytysten turvaamisessa. Näin varmistetaan, että järjestöjen tarjoama toiminta ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki ovat osa palvelukokonaisuutta, ja ihmiset saavat tarvitsemansa avun.