kumaja-tunnus-kruunu

På svenska

Kumaja är ett partnerskapsnätverk för social- och hälsoorganisationer i Nyland. Som ett nätverk utvecklar medborgarorganisationerna samarbetet mellan varandra och påverkar tillsammans hur landskaps- och vårdreformen förbereds och genomförs.

Tillsammans som ett nätverk

 • främjar och utvecklar medborgarorganisationerna samarbetet med varandra
 • kan organisationerna påverka hur social- och hälsovårds- samt landskapsreformen förbereds
 • kan organisationerna påverka hur service och servicekedjor i Nyland och kommunerna planeras, genomförs och utvärderas.
 • får den offentliga sektorn information om den verksamhet, service och erfarenhetsexpertis som organisationerna erbjuder.
 • hittar den offentliga sektorn lämpliga partner att planera, genomföra och utvärdera landskapets och kommunernas service.
 • ger organisationerna landskapets invånare information om organisationernas verksamhet och möjligheterna att delta i organisations- och frivilligverksamheten.

På finska är kumaja ett poetiskt sätt att beskriva ljudet av klockor. Förenat hörs organisationernas och medborgarnas röst klart och tydligt!

Projektet Kumaja

Partnerskapsnätverket Kumaja skapas under projektet som pågår tills slutet av 2020. Projektet är en del av Social- och hälsovårdsministeriets koordinationsprogram Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa (Organisation 2.0 – Organisationerna med i förändringen). Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

”Sote” reformen

Avsikten är att social- och hälsovårdstjänster (sote) reformeras och nya landskapen skapas.

Vad förändras?

 • Sote-reformen förnyar social- och hälsovårdens struktur, service och finansiering. Med reformen skapas de nya landskapen vars uppgifter överförs från kommunerna och staten.
 • Efter reformen ansvarar landskapen för genomförandet av social- och hälsoservice. Kommunerna ansvarar fortfarande för befrämjandet av välfärd och hälsa.
 • I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regeringen finns det en skrivning om att utreda en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019.

Föreningar och organisationer

I landskapet Nyland finns det över 3 000 social- och hälsoorganisationer som befrämjar välfärd och hälsa.

Medborgarorganisationernas betydelse

 • Medborgarorganisationernas verksamhet ökar välfärd och samhörighet.
 • Medborgarorganisationerna har insikt, sakkunskap och erfarenhetsexpertis som kan användas i planeringen och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster.
 • Allmännyttigt frivilligarbete och kamratstöd är betydelsefulla tillägg till de service som den offentliga sektorn erbjuder.
 • Många medborgarorganisationer har en betydande roll i att företräda folk som annars inte skulle bli hörda i den allmänna diskussionen.

Kontakta oss

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn@kumaja.fi

 • Jaana Pirhonen
  Jaana Pirhonen Projektledare

  jaana.pirhonen (at) kumaja.fi
  044 734 3056

  Helsingfors verksamhetsställe
  IIRIS – Maruddsvägen 74
  00930 Helsingfors

 • Elisa Lipponen
  Elisa Lipponen Sakkunnig (organisationer, nätverk)

  elisa.lipponen (at) kumaja.fi
  044 734 3120

  Östra Nylands verksamhetsställe
  IIRIS – Maruddsvägen 74
  00930 Helsingfors

Postadress

 • Kumaja
  PL 60
  00030 IIRIS

Social media

Kirjoita hakusi ja paina Enter.