kumaja-tunnus-kruunu

På svenska

Kumaja är ett partnerskapsnätverk för social- och hälsoorganisationer i Nyland. Som ett nätverk utvecklar medborgarorganisationerna samarbetet mellan varandra och påverkar tillsammans hur landskaps- och vårdreformen förbereds och genomförs. Vårt gemensamma mål är att skapa service som fungerar väl och medför välfärd i hela landskapet.

Tillsammans som ett nätverk

 • främjar och utvecklar medborgarorganisationerna samarbetet med varandra
 • kan organisationerna påverka hur social- och hälsovårds- samt landskapsreformen förbereds
 • kan organisationerna påverka hur service och servicekedjor i Nyland och kommunerna planeras, genomförs och utvärderas.
 • får den offentliga sektorn information om den verksamhet, service och erfarenhetsexpertis som organisationerna erbjuder.
 • hittar den offentliga sektorn lämpliga partner att planera, genomföra och utvärdera landskapets och kommunernas service.
 • ger organisationerna landskapets invånare information om organisationernas verksamhet och möjligheterna att delta i organisations- och frivilligverksamheten.

På finska är kumaja ett poetiskt sätt att beskriva ljudet av klockor. Förenat hörs organisationernas och medborgarnas röst klart och tydligt!

Projektet ”Nyland tillsammans”

 

Partnerskapsnätverket Kumaja skapas under projektet Uusimaa yhdessä (Nyland Tillsammans) som pågår tills slutet av 2020. Projektet är en del av Social- och hälsovårdsministeriets koordinationsprogram Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa (Organisation 2.0 – Organisationerna med i förändringen). Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

”Sote” reformen

Avsikten är att social- och hälsovårdsreformen (sote) samt landskapsreformen träder i kraft från början av år 2021.

Vad förändras?

 • Sote-reformen förnyar social- och hälsovårdens struktur, service och finansiering. Med landskapsreformen skapas de nya landskapen vars uppgifter överförs från kommunerna och staten.
 • Efter reformen ansvarar landskapen för genomförandet av social- och hälsoservice. Kommunerna ansvarar fortfarande för befrämjandet av välfärd och hälsa.
 • Efter reformen kan sote-service produceras av antingen den offentliga sektorn, företag eller medborgarorganisationer.

Föreningar och organisationer

I landskapet Nyland finns det över 1 700 social- och hälsoorganisationer som befrämjar välfärd och hälsa.

Medborgarorganisationernas betydelse

 • Medborgarorganisationernas verksamhet ökar välfärd och samhörighet.
 • Medborgarorganisationerna har insikt, sakkunskap och erfarenhetsexpertis som kan användas i planeringen och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster.
 • Allmännyttigt frivilligarbete och kamratstöd är betydelsefulla tillägg till de service som den offentliga sektorn erbjuder.
 • Många medborgarorganisationer har en betydande roll i att företräda folk som annars inte skulle bli hörda i den allmänna diskussionen.

Kontakta oss

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn@kumaja.fi

 • Jaana Pirhonen
  Jaana Pirhonen Projektledare

  jaana.pirhonen (at) kumaja.fi
  044 734 3056

  • Paula Oittinen
   Paula Oittinen Regionkoordinator [Helsingfors], kommunikation

   paula.oittinen (at) kumaja.fi
   044 734 3010

   • Kaisa Luhtala
    Kaisa Luhtala Regionkoordinator [övrig huvudstadsregion]

    kaisa.luhtala (at) kumaja.fi
    044 734 3111

    • Elisa Lipponen
     Elisa Lipponen Regionkoordinator [Östra Nyland]

     elisa.lipponen (at) kumaja.fi
     044 734 3120

     • Soile Törrönen
      Soile Törrönen Regionkoordinator [Västra Nyland]

      soile.torronen (at) kumaja.fi
      044 734 3270

      Postadress

      • Kumaja
       PL 60
       00030 IIRIS

      Social media

      Kirjoita hakusi ja paina Enter.