Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksistä

 Aihe: Sote

Perustuslakivaliokunta sai perjantaina 22.2.2019 valmiiksi lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnoksista. Valiokunnan tehtävänä oli arvioida, täyttävätkö lakiesitykset perustuslain määrittämät vaatimukset kansalaisia yhdenvertaisesti kohtelevasta lainsäädännöstä. Lausunnon perusteella näyttää entistä epätodennäköisemmältä, että hallituksen maakunta- ja sote-uudistukset menisivät läpi tällä hallituskaudella, sillä lakeihin ei luultavasti ehditä tehdä perustuslakivaliokunnan vaatimia muutoksia. Yli 20 muutosta vaativaa kohtaa on vain liikaa tällä aikataululla. 

Nähtäväksi jää, saako hallitus vietyä läpi osan uudistuksen keskeisistä laeista, jolloin maakunta- ja sote-mallin perusidea säilyisi samana. Lakipaketin korjailut ja tarkennukset jäisivät kuitenkin joka tapauksessa seuraavalle hallitukselle. 

Maakuntien valmistelu jatkunee toistaiseksi. Uudellamaalla maakuntaa valmisteleva Uusimaa 2019 -hanke jatkaa ainakin kesäkuuhun 2019 asti. Käytännössä kaikki eduskuntapuolueet ovat ilmaisseet, että sote-mallia tulisi kehittää nykyistä ”leveämpien hartioiden” varaan. Jonkinlainen kuntia suurempiin alueisiin perustuva malli lienee tulossa. Alueiden nimistä tai oikeuksista ja velvollisuuksista on sen sijaan liian aikaista sanoa mitään.

Kumajan toiminta järjestöjen verkostoitumisen ja vaikuttavuuden parissa jatkuu näistä asetelmista. Olemme työssämme huomioineet alusta asti, että maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuminen tällä hallituskaudella esitetyllä mallilla on epävarmaa. Jatkamme järjestöjen roolien vahvistamista alueellisessa mallissa ja sitä kautta kunnissa, edistämme järjestöjen verkostoitumista ja panostamme järjestötiedon keräämiseen, jotta järjestökenttä on valmiimpi tuleviin muutoksiin.

Seuraamme tietenkin jatkossakin erittäin tarkasti sote-uudistuksen etenemistä ja kannustamme järjestöjä vaikuttamaan myös vaaleissa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.