Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti valmistui

 Aihe: Sote

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti loppuraportti julkaistiin 4.6.2019.

Uudistuksen tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja uudistuksen mittaluokka suomalaisessa hallinnossa ennennäkemättömän suuri. Raportin keskeisenä johtopäätöksenä todetaan, että laajojen uudistusten valmistelun käynnistyessä tulee varata riittävästi aikaa kokonaisuuden organisointiin. Uusia uudistuksia käynnistettäessä olennaisinta ovat selkeät, eri osapuolten kesken jaetut ja yhteisesti ymmärretyt tavoitteet, jotka ohjaavat valmistelua.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä tehtiin eri ministeriöiden yhteistyöllä sekä rakennettiin tiivis vuorovaikutussuhde maakuntien valmistelijoiden kanssa. Tämä uusi valmistelu- ja toimintamalli on yksi hankkeen merkittäviä onnistumisia, joten tällaista mallilla kannattaa toimia myös jatkossa.

Raportissa suosituksena on panostaa virallisiin ja myös vapaamuotoisempiin yhteistyömuotoihin jo valmistelun alkuvaiheessa ja huolehtia siitä, että eri organisaatiot pääsevät osallistumaan hankkeen suunnitteluun. Tässä oma osansa oli myös Kumajalla, joka osana Järjestö 2.0 -ohjelmakokonaisuutta työskenteli sen eteen, että järjestöt pääsivät osallistumaan valmisteluun.

Lue koko Maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.