Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset maakunta- ja sote-uudistuksesta valmistuivat

 Aihe: Sote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti 7.11. kolme mietintöluonnosta maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Mietintöluonnokset koskevat lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki ja järjestämislaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Mietintöluonnokset voi lukea eduskunnan verkkosivuilta:

Mietintöluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 vp)

Mietintöluonnos valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp)

Mietintöluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 52/2017 vp)

Seuraavaksi uudistuksen käsittely siirtyy perustuslakivaliokuntaan. Sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.