Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen on myös mahdollisuus panostaa järjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön

 Aihe: Verkosto

Sote-uudistus siirtyy – Kumajan vaikuttamistyö etenee

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistus siirtyy taas vuodella eteenpäin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saa heinäkuussa mietintöänsä valmiiksi eduskuntakäsittelyä varten, joten pääministeri Juha Sipilä ilmoitti, että sote-uudistus ja uusien maakuntien toiminnan aloittaminen viivästyy vuoteen 2021.  

Vuosi lisää on kuitenkin lyhyt aika ajatellen uudistuksen käytännön toteutusta. Maakunnan valmistelijat ja tulevat maakuntavaltuustot tarvitsevat kaiken ajan valmistella sote-palvelujen järjestämisvastuun sujuva siirtäminen maakuntiin.  

Järjestöille uudistuksen lykkääntyminen antaa lisäaikaa vaikuttaa sote-uudistuksen toteuttamiseen. Kumaja-verkosto jatkaa työtään, jotta järjestöt ja niiden toiminta saadaan kiinteäksi osaksi Uudenmaan maakunnan sote-mallia.  

Kumaja luo järjestöyhteistyön rakenteita ja järjestöjen vaikuttamisväyliä

 Järjestöt ovat Kumajan ajamana vahvasti mukana Uudenmaan maakuntastrategian luomisessa Kumajan jatkaessa tiivistä yhteistyötään sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan Uuusimaa2019:n kanssa. Tavoitteenamme on liittää järjestölähtöinen auttamistyö yhdeksi sote-palveluketjun lenkiksi.  

Toinen Kumajan ja Uusimaa2019:n yhteinen pyrkimys on määritellä selkeästi osallisuusohjelmaan sisällytettävät maakunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön muodot ja rakenteet. Tällainen voisi olla Kumajan ehdottama maakunnan kumppanuusyksikkö, joka vastaisi järjestöyhteistyöstä ja toiminnan yhteyspinnoista.  

Tulevana syksynä Kumaja ja Uusimaa2019 kokoavat yhteen maakunnan väliaikaisen, järjestöjen edustajista kootun vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston ja perusteilla olevan vanhusneuvoston. Näille lakisääteisille ryhmille halutaan selkeät roolit ja tehtävät tulevassa maakunnassa. Syksyn suuri tavoite on myös aloittaa niin kutsutun Uudenmaan maakunnan järjestöneuvottelukunnan toiminta. 

Sen, minkälaisia pysyviä yhteistyörakenteita maakuntaan tullaan lopulta perustamaan, päättää tuleva maakuntavaltuusto.  

Lue lisää järjestöjen näkemyksistä maakunnan osallisuusohjelmaan.

Lue lisää järjestöjen osallistumisesta sote-palvelustrategian työstämiseen.

Monialainen yhteistyö ja verkostot järjestöjen voimavarana

Kumajan tekemä järjestökysely osoittaa, että järjestöt ovat erittäin halukkaita lisäämään jo nyt monipuolista yhteistyötään sekä toisten järjestöjen että kuntien ja maakunnan kanssa. Yhteistyön hyödyiksi nähdään järjestöjen vaikuttavuuden lisääntyminen sekä monesti niukkojen resurssien entistä tehokkaampi käyttö ja järjestötoiminnan kehittyminen.  

Kumajan päätehtäviä on tukea järjestöjen yhteistyötä ja tehdä siitä entistä monialaisempaa. Avatakseen järjestöille väyliä kunta- ja maakuntayhteistyöhön ja luodakseen niille tilaisuuksia yhteistyönsä laajentamiseksi, Kumaja jatkaa suosittua verkostoitumistapahtumien sarjaansa.  Valmistelemme jo nyt seuraavia Kumaja-treffejä yhteistyössä usean järjestön kanssa. Syksyllä järjestöt pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan järjestösektorirajat ylittävää yhteistyötään mm. päihde- ja mielenterveystyöhön ja työllistymiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa.  

Lisäksi Kumajan järjestämiä tapahtumia tulevat olemaan työpajat ja keskustelutilaisuudet järjestöjä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Alustajiksi ja keskustelukumppaneiksi pyydämme niihin mm. maakunnan valmistelijoita ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä vastaavia virkamiehiä.  

Vaikka Kumajan syksyn toimintakalenteri on kovaa vauhtia täyttymässä, siinä on tilaa myös ennakoimattomalle työlle Uudenmaan kumppanuusverkoston rakentamiseksi. Meillä on vielä monta uusmaalaista järjestöä tavoittamatta ja yhteistyömuotoa kokeilematta. Jo sote- ja maakuntauudistuksen mutkikas eteneminen vaatii sitä, että olemme valmiit sopeuttamaan toimintaamme uudistuksen aikataulun ja sisällön muutosten mukaisesti.  

 

Jaana Pirhonen 

Hankepäällikkö 

@Kumajaverkosto @pirhonen_jaana 

#järjestöt #sote #hyte #maakuntauudistus #osallisuus #maakuntastrategia #Uusimaa 

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.