Päivä

13.11.2018

Aika

15:00 - 17:30

Järjestöjen asiantuntijapoolin kick off -tilaisuus

Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelimen ja maakunnan valmistelun tueksi koolle kutsuttu järjestöjen asiantuntijapooli aloittaa työnsä kick off -tilaisuudella 13.11. Helsingissä.

Kick off -tilaisuuteen on kutsuttu kaikki järjestöjen yhteistyöelimeen hakeneet ja ilmoittautumislinkki on toimitettu kutsun mukana.

Mikä asiantuntijapooli?

Järjestöjen yhteistyöelin, eli kehittäjäryhmä, perustettiin kumppaniksi sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheen Uusimaa 2019-organisaatiolle kehittämään maakunnan ja järjestöjen välisiä yhteistyörakenteita ja toimintamuotoja. Tämän työn lisäksi valmistelussa on lukuisia muita osa-alueita, joiden valmistelussa järjestöjen asiantuntemusta tarvitaan.  

Kehittäjäryhmän tueksi ja rinnalle päätettiinkin kutsua koolle laaja järjestöjen asiantuntijapooli. Asiantuntijapoolin tavoitteena on tukea järjestöjen kehittäjäryhmää sekä auttaa maakunnan valmistelijoita saamaan järjestöjen näkökulmia erilaisiin asiakokonaisuuksiin ja kysymyksiin yhtenäisellä ja helpolla tavalla. 

Alkuvaiheessa kutsu olla mukana järjestöjen asiantuntijapoolissa on lähtenyt kaikille järjestöjen yhteistyöelimeen hakeneille. Kun asiantuntijapoolin työskentelytavat ja esimerkiksi sähköiset alustat ovat valmiita, asiantuntijapooliin voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat järjestötoimijat. 

Kirjoita hakusi ja paina Enter.

Sotesta kaikki irtiJoulupallo kuusessa