Tulevaisuuden järjestöyhteistyömalli – Kumaja kokosi järjestöjen näkemykset yhteen

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Kumaja on laatinut järjestöyhteistyömallin Uudellemaalle mahdollisimman tarkasti järjestöjen toiveita ja tarpeita mukaillen. Malli on syntynyt kolmen vuosina 2019-2020 järjestetyn Tulevaisuusfoorumin tuloksena, yhteisten keskustelujen ja työpajojen pohjalta.

Malli ei ole täydellinen ja se tulee varmasti muotoutumaan käytännössä. Siihen on pyritty kuitenkin kokoamaan toimintaidea, toimintaperiaatteet ja toimijat, jotka järjestöt ovat tunnistaneet. Malli pitää sisällään kuvauksen järjestöjen rooleista ja suhteista, koordinoinnista, viestinnästä ja yhteisestä vaikuttamistyöstä.

Viimeisimmässä Tulevaisuusfoorumissa verkoston nimeksi äänestettiin Kumaja – Uudenmaan järjestöverkosto. Järjestöt pitivät Kumajaa hyvänä ja tunnettuna brändinä ja toivoivat sen säilyvän jatkossakin.

Kumaja pyrkii siltauttaumaan mallin eteenpäin kentälle ja Järjestöjen sote-muutostukihankkeeseen, jonka on tarkoitus jatkaa järjestöyhteistyön kehittämistä Uudellamaalla.

 

Järjestöjen yhteistyömalliin voit tutustua tarkemmin täällä.

Tulevaisuusfoorumi III

Tutustu aikaisempien Tulevaisuusfoorumien tuotoksiin:

Tulevaisuusfoorumi I

Tulevaisuusfoorumi II

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.