Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitys on valmistunut: Uudellemaalle viisi itsenäistä sote-hallintoaluetta

 Aihe: Sote, Tiedotamme, Uusimaa

Hallitusohjelmaan kirjattu selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisusta on valmistunut. Selvityksen loppuraportissa esitetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestää Uudellamaalla neljä itsehallintoaluetta eli maakuntaa ja viidentenä itsenäisenä hallintoalueena Helsingin kaupunki.

Tässä erillisratkaisussa neljä maakuntaa ja Helsingin kaupunki vastaisivat alueen perusterveydenhuollosta, sosiaalipalveluista ja osasta erikoissairaanhoitoa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin tehtäväksi jäisi osa erikoissairaanhoidosta.

Erillisratkaisun selvitys tehtiin yhteistyössä Uudenmaan 26 kunnan ja HUSin kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin erillisratkaisun perusteluja, perustuslaillisia reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Se ei sisältänyt rahoituksen arviointia eikä Uudenmaan rahoitusratkaisu olekaan irrallaan koko maan sote-ratkaisun rahoituksesta.

Uudenmaan kunnat ovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren sanoin tyytyväisiä siitä, että ehdotettu erillisratkaisu rakentuu sille pohjalle, jota kunnat yhdessä ehdottivat viime keväänä. Selvitystyöryhmän puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan esitetty erillisratkaisumalli huomioi Uudenmaan erityispiirteet kuten väestönkasvun samalla kun se vie alueen sote-järjestelmää samaan suuntaan kuin muualla maassa. Kuntaministeri Sirpa Paatero puolestaan näkee, että Uudenmaan jakaminen viiteen itsehallintoalueeseen lisää demokratiaa.

Uudenmaan erillisratkaisun jatkovalmistelu kytkeytyy luonnollisesti koko maan sote-ratkaisuun rahoituskysymyksineen. Erillisratkaisun raportti lähtee lausuntokierrokselle ensi tammikuussa ja ministeri Kiuru kertoo, että erillisratkaisua lähdetään edistämään keväällä 2020.

 

STM:n tiedote Uudenmaan sote-erillisselvitys: jatkovalmistelu viiden alueen pohjalta.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.