Uudenmaan sote-järjestöt pohtivat yhdessä tulevaisuuttaan

 Aihe: Järjestöt, Sote, Uusimaa

Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumi keräsi 2.10.2019 Iiris-keskukseen sankan joukon uusmaalaisia järjestökentän asiantuntijoita. Tulevaisuusfoorumin tarkoituksena ei ollut enempää tai vähempää kuin pohtia millainen voisi olla sote-järjestöjen tulevaisuus Uudellamaalla.

Uudistuminen, megatrendit ja hyvinvointi

Aamupäivän seminaariosuudessa kuultiin kolme erilaista näkökulmaa järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Dosentti Jorma Niemelä toi puheenvuorossaan painavasti esille syyt ja tarpeet, joiden vuoksi järjestötoiminnalla on myös tulevaisuudessa rooli. Voidakseen täyttää tämän roolin ja vastata tarpeisiin järjestöjen on kuitenkin kyettävä uudistumaan.

Sitran johtava asiantuntija Riina Pulkkinen katsoi tulevaisuuteen osallisuuden näkökulmasta ja megatrendien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Heli Hätönen katsoi sote-järjestöjen roolia uuden hallitusohjelman, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sote-uudistuksenkin näkökulmista.

Aamupäivän seminaariosuus on katsottavissa tallenteena Kumajan materiaalipankissa.

Miten tarttua toimeen?

Iltapäivän työpajoissa osallistujat pääsivät pohtimaan, miten uusmaalainen järjestökenttä voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Yhteistyö järjestöjen kesken nähtiin avaimena niin toiminnan kehittymiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen, kuin resurssien riittävyyteen. Kun järjestöt tekevät yhteistyötä keskenään, niiden on myös helpompi tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Pohdittaessa ketkä käytännössä tekisivät yhteistyötä, miten ja millaisissa asioissa, valmiita vastauksia ei juuri ollut. Keskusteluissa todettiin sote-järjestöillä olevan oma erityisasemansa, mutta mukaan yhteistyöhön haluttiin laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskenteleviä. Yhteistyön käytännön edellytyksinä nähtiin toimiva koordinaatio ja viestintä. Kun kyseessä on Uudenmaan laajuinen alue, on käytössä oltava sähköisiä ratkaisuja, mutta toisaalta toiminnan ei haluta olevan pelkkää digiä. Koska kenttä on laaja ja asioita paljon, nähtiin tarpeellisena, että yhteistyörakenteen sisällä on tiettyyn teemaan tai ilmiöön keskittyviä ryhmiä.

Näillä eväillä on hyvä lähteä hahmottamaan askelmerkkejä eteenpäin. Kumajan toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun ja siihen asti Kumaja koordinoi yhteistyötä ja edistää sen rakenteiden luomista ja vakiinnuttamista.

Päivän lopuksi palautelomakkeella kysyttiin, onko tarvetta järjestää uudelleen tulevaisuusfoorumi uusmaalaisille sote-järjestöille. Joka ikinen palautelomakkeen jättänyt koki uuden tapahtuman tarpeelliseksi, joten alamme välittömästi suunnitella seuraavaa tulevaisuusfoorumia keväälle 2020.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.