Uusi käsikirja hyte-työn tueksi järjestöille ja kunnille

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja  on julkaissut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla –käsikirjan. Uusmaalaiset sote-järjestöt tunnistivat tarpeen määritellä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävää (hyte) toimintaa kuvaavia termejä ja käsitteitä sekä alueensa hyte-toiminnan ominaispiirteitä. Prosessissa oli mukana myös kuntien hyte-koordinaattoreita ja asiantuntijoita, jolloin tuloksena on käsikirja, joka kirkastaa järjestöjen hyte-toiminnan monimuotoisuutta niin julkiselle sektorille kuin järjestöille itselleen.

Käsikirjassa järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: Tukea elämäntilanteeseen, Osallisuutta ja toimintaa sekä Erikoisasiantuntemusta. Jokainen osa-alue sisältää 7-10 toimintoa. Käsikirjan kolme osa-aluetta ovat kokoava kuvaus niistä järjestöjen lukuisista toiminnoista toteuttamistapoineen, joilla tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja edistetään heidän osallisuuttaan. Lisäksi käsikirja avaa sote-järjestöjen tuottamaa tietoa ja erityisasiantuntemusta.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Kumajan työhön kuvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa Uudellamaalla.

Käsikirjan voi ladata täältä: https://kumaja.fi/materiaalipankki/hyte-kasikirja/

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.