Valtakunnallinen kiertue järjestöjen sote-tulevaisuudesta avattiin Helsingissä

 Aihe: Järjestöt, Sote, Uusimaa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) järjestävät 10 tapahtuman Järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertueen alkusyksystä. Tapahtumista ensimmäinen pidettiin perjantaina 16.8. Helsingissä.

Sali oli täynnä, sillä mukaan oli mahtunut 100 ensimmäistä järjestötoimijaa Uudeltamaalta ja Päijät-Hämeestä.

Tilaisuuden puheenvuoroissa pohdittiin järjestöjen näkökulmasta, mitä oppeja edellisestä sote-valmistelusta kannattaa pitää esillä ja hyödyntää myös tulevassa sote-uudistuksessa. Samaa teemaa jatkettiin myös ryhmäkeskusteluissa.

Tilaisuuden keskusteluissa tuotiin esiin, että järjestöjen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttaa monta muutosta ja megatrendiä – myös sote-uudistuksesta riippumatta. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että järjestöjen on tässä tilanteessa toimittava aidosti yhteistyössä ja verkostoiduttava. Kaivattiin luottamusta, ei keskinäistä kilpailua. Tulevaisuudesta ei kukaan voi olla varma, mutta se on parempi kohdata yhdessä.

Uudenmaan osalta tätä keskustelua jatketaan Kumajan järjestämässä sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumissa 2.10. Helsingissä.

STEA hakee yhteisiä mittareita

STEA jatkoi vielä iltapäivää omalla tilaisuudellaan, jonka teemana oli järjestöjen toiminnan mittaaminen. STEA saa jatkuvasti paljon kysymyksiä siitä, mitä avustusrahoilla oikeastaan saadaan aikaan. Jokainen avustuksensaaja toki raportoi tuloksistaan STEAlle, mutta tämä tieto on jokaiselta järjestöltä hieman erilaisessa muodossa, sillä jokaisella järjestöllä on käytössä omat valitsemansa mittarit. Tämä moninaisuus on toki rikkaus, mutta myös haaste, kun haluttaisiin tuoda esille järjestökentän tuloksellisuutta.

Niinpä STEA on lähtenyt muotoilemaan strategiansa pohjalta avustettavalle toiminnalle tavoitteita, joille voitaisiin luoda yhteiset mittarit. Tämä tilaisuus oli osa näiden mittareiden yhteiskehittämistä järjestöjen kanssa. Osallistujat valitsivat omalle järjestölleen läheisimmän STEAn strategiasta johdetun tavoitteen ja miettivät yhdessä millaisia mittareita sen toteutumisen seuraamisessa voisi käyttää.

Kuten arvata saattaa, aivan valmista ei tässä yhdessä tilaisuudessa tullut. Työstö jatkuu kolmella samansisältöisellä tilaisuudella ja myöhemmin syksyllä verkkokommentointina.  Lisää aiheesta voi lukea STEAn Kristiina Hannulan blogikirjoituksesta keväältä 2019, jossa hän avaa ajatusta yhteisistä mittareista.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.