Uudenmaan laajuista yhteistyötä kohti

 Aihe: Järjestöt, Sote, Tiedotamme, Uusimaa, Verkosto

Sote-uudistus toi mukanaan tarpeen koota yhteen  järjestökenttä kehittämään julkisen sektorin kanssa entistä parempia sote-palveluita. Kyseessä ei ole ollut missään vaiheessa pelkästään rakenteellinen muutos, vaan uudistuksessa on myös tavoitteena kehittää palveluita. Tähän työhön on haluttu saada mukaan järjestöjen asiantuntijuus sekä järjestöjen kautta kanavoituva kokemustieto.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyötä tehdään jokaisella hyvinvointialueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeissa. Hankkeiden tarkoitus on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Uudellamaalla hankkeita on alueen erillisratkaisuehdotuksen mukaisesti viisi. Lisäksi on myönnetty sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustukset. Uudellamaalla valtionavustuksen sai kuusi tahoa: Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS.

Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja kutsui järjestöjä koolle esimmäiseen Uudenmaan sote-järejstöjen tulevaisuusfoorumiin pohtimaan minkälaisten asioiden parissa järjestöt tarvitsevat ja haluavat yhteistyötä. Tarve nähtiin yhdessä tehtävälle terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiselle Uudellamaalla. Toisessa tulevaisuusfoorumissa rikastettiin edellisen foorumin ajatuksia ja osallistujat pohtivat tarkemmin yhteistyön raameja ja käytäntöjä. Kolmannessa tulevaisuusfoorumissa Kumaja esitteli aiempien foorumien pohjalta mallin yhteistyölle, jota osallistujat kirkastivat ja täydensivät.

Lopputuloksena syntyi malli, jonka Kumaja pyrkii siltauttamaan eteenpäin kentälle ja Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeeseen, jonka on tarkoitus jatkaa järjestöyhteistyön kehittämistä Uudellamaalla. Mallissa järjestöjen osallistuminen omien näkökantojensa esille tuojana on arvokasta sinällään. Järjestöt osallistuvat yhteistyöhön, tuoden näkökulmia ja tietoa, omien resurssiensa ja tarpeidensa pohjalta.

Malli ei ole täydellinen ja se tulee varmasti muotoutumaan käytännössä. Siihen on pyritty kuitenkin kokoamaan toimintaidea, toimintaperiaatteet sekä toimijat, jotka järjestöt ovat tunnistaneet. Malli pitää sisällään kuvauksen järjestöjen rooleista ja suhteista, koordinoinnista, viestinnästä ja yhteisestä vaikuttamistyöstä.

Ohessa kunkin tulevaisuusfoorumin jälkeen syntynyt lopputuotos.

Tulevaisuusfoorumi I

Tulevaisuusfoorumi II

Tulevaisuusfoorumi III

 

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.