Kumaja verkosto

Kumahdus 5/2021

Hei,
Kumahdus on uutiskirje Kumajan uusimmista kuulumisista ja tapahtumista. Nyt se kumahtelee sähköpostiisi viimeisen kerran samaan aikaan kun sote-uudistus etenee toimenpanovaiheeseensa. Kumaja on saanut oman työnsä päätökseen ja lopettaa toimintansa.

Kiitos kaikille Kumajan uutikirjeen tilaajille. Kumaja toivottaa tulokasta jatkoa Uudenmaan järjestöyhteistyölle!Viimeiset Kumahduksen aiheita ovat:

Kumaja päättää toimintansa ja siltauttaa sitä Uudenmaan Sote-muutostuelle

1. Kumaja on saanut oman työnsä päätökseen - Uudenmaan järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu

2. Uudenmaan järjestöyhteistyö – Kumajan tuotokset Innokylässä

3. Uudenmaan Järjestöjen sote-muutostuki on nyt Facebookissa

4. Järjestöjen verkostot, liittykää Uudenmaan järjestöjen sote-ryhmään

Sote-uudistus etenee


5. Sote-uudistus etenee – sosiaali- ja tervesyvaliokunta puoltaa hyvinvointialueiden perustamista

6. Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen

7. Sote-uudistuksen lait on vahvistettu ja hyvinvointialueet perustetaan

Seuraa sote-hankkeiden etenemistä ja liity Innovaatio- ja strategiaverkostoon

8. Uudenmaan sote-hankkeiden ajankohtaiset – seuraa verkkosivuja ja tilaa uutiskirje

9. Innovaatio- ja strategiaverkosto: Järjestöt mukaan sosiaali- ja terveysalan yhteiskehittämiseen

Valtionavustustoiminnan kehittämisestä pyydetään palautetta

10. Valtionavustustoiminnasta entistä läpinäkyvämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa – anna palautetta kehittämisehdotuksista

Muistutamme vielä

11. Järjestöjen verkototoiminta jatkuu: tutustu verkostoihin ja osallistu toimintaan!

12. Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto kokoontuu 17.8.2021

13. STEAn uudistetuilla verkkosivuilla tietoa jatkoavustusten hausta elo-syyskuussa

  Kumaja on saanut oman työnsä päätökseen – Uudenmaan järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu

  Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja on saanut työnsä päätökseen. Hetki päättää Kumajan toiminta on mitä parhain; sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) uudistus on viimein pääsemässä pitkästä valmistelusta toimeenpanovaiheeseen.  Ensimmäiset sote-lait astuvat voimaan ja hyvinvointialueet perustetaan huomenna 1.7.2021. Viisihenkinen Kumaja-tiimi työskenteli reilut reilut kolme vuotta edistäen uusmaalaisten järjestöjen yhteistyötä ja osallisuutta sote-uudistuksen valmistelussa.  Järjestöjen tarpeista ja näkemyksistä sekä niiden toiveista ja …

  Read more
  Kumaja on saanut oman työnsä päätökseen – Uudenmaan järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu

  Uudenmaan järjestöyhteistyö – Kumajan tuotokset Innokylässä

  Tiesithän, että suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja innovaatioyhteisössä, Innokylässä on kokonaisuus Uudenmaan järjestöyhteistyö. Siihen on koottu Kumajan yhdessä uusmaalaisten järjestöjen kanssa kehittämät toimintamallit sekä Kumajan julkaisut. Kumajan toimintamalleissa kehitetään järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja luodaan järjestöjen vaikuttajaverkostoja sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa. Niistä löytyy vinkkejä myös siitä, miten järjestetään esteetön ja saavutettava tilaisuus edistämään järjestöjen ja sote-valmistelijoiden välistä vuoropuhelua.  …

  Read more
  Uudenmaan järjestöyhteistyö – Kumajan tuotokset Innokylässä

  Uudenmaan Järjestöjen sote-muutostuki on nyt Facebookissa

  Järjestöjen sote-muutostuki tiedottaa Uudenmaan järjestöjä koskevista asioista Facebookissa: Järjestöjen sote-muutostuki – Uusimaa . Löydät Uudenmaan sote-muutostuen myös EJY ry:n verkkosivuilta: Sote-muutostuki .

  Read more
  Uudenmaan Järjestöjen sote-muutostuki on nyt Facebookissa

  Järjestöjen verkostot, liittykää Uudenmaan järjestöjen sote-ryhmään

  Uudellemaalle perustetaan järjestöjen sote-ryhmä. Se toimii Uudenmaan sote-muutostyön järjestöasiantuntijoiden työn tukena kooten järjestöjen yhteisen viestin. Sote-ryhmän jäseniksi haetaan nyt Uudellamaalla toimivien järjestöjen teemaverkostojen edustajia. Sote-ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 1.9. 2021 ja sen jäseneksi on ilmoittauduttava 10.8.2021 mennessä. Lisätietoja: Uudenmaan järjestöjen sote-ryhmä

  Read more
  Kyniä ja legoja koulutuksessa

  Sote-uudistus etenee – sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa hyvinvointialueiden perustamista

  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa 21 hyvinvointialueiden perustamista. Tiistaina 15. kesäkuuta antamassaan mietinnössä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta valiokunta toteaa, että ehdotetulle uudistukselle on kiistatta painava tarve. Nykyinen pirstaleinen sote-palvelurakenne ei pysty enää vastaamaan väestön palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sote-uudistuksen tavoitteista valiokunta korostaakin yhdenvertaisuuden edistämisestä siten, että koko maassa jokainen saisi riittävät ja yksilöllisiä tarpeitaan vastaavat sote-palvelut matalalla kynnyksellä. Palvelujärjestelmän …

  Read more
  Sote-uudistus etenee – sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa hyvinvointialueiden perustamista

  Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen

  Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 23.6.2021 äänestyksessään jo vuosia valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistuksen eli soten.  Sote-uudistus hyväksyttiin äänin 105-77. Tyhjiä ääniä ei annettu ja poissa oli 17 kansanedustajaa. Edessä on merkittävä muutos, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudellemaalla sote-palvelut järjestää  neljä hyvinvointialuetta – Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa – sekä Helsingin kaupunki. Lue lisää …

  Read more
  Gondolimaailmanpyörä sinistä taivasta vasten ja valkoisia pilviä.

  Sote-uudistuksen lait on vahvistettu ja hyvinvointialueet perustetaan

  Tasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan viime viikolla hyväksymät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait tänään 29.6.2021. Lait tulevat porrastetusti voimaan jo heinäkuusta alkaen. Ensimmäisten lakien astuessa voimaan 1.7.2021  perustetaan hyvinvointialueet, jotka ottavat vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) palveluiden järjestämisestä.  Uudellamaalla sote-palvelut tulevat järjestämään Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueiden toiminnasta vastaa ennen alkuvuodesta 2022 …

  Read more
  Sote-uudistuksen lait on vahvistettu ja hyvinvointialueet perustetaan

  Uudenmaan sote-hankkeiden ajankohtaiset – seuraa verkkosivuja ja tilaa uutiskirje

  Uudellamaalla sote-uudistusta valmistelevissa viidessä Tulevaisuus sote-keskus -hankkeessa tehdään järjestöyhteistyötä. Hankkeiden ajankohtaiset kuulumiset on nyt koottu Uusimaalaiset-verkkopalveluun: Ajankohtaista järjestöjen sote-muutostuelta Uudeltamaalta Oman hyvinvointialueesi Tulevaisuuden sote-keskus - ja rakenneuudistushankkeiden etenemistä voit seurata hankkeiden omilta verkkosivuilta ja tilaamalla uutiskirjeen. Länsi-Uusimaa Länsi-Uudenmaan sote-hanke Unelmien sote-palvelut -yhteisö Uutiskirje Helsinki Helsingin sote-palvelut uudistuvat Uutiskirje Keski-Uusimaa Valtionavustushankkeet Uutiskirje Vantaa-Kerava Asukkaan asialla Itä-Uusimaa Hankkeiden ajankohtaiset kuulumiset Uutiskirje

  Read more
  Uudenmaan sote-hankkeiden ajankohtaiset – seuraa verkkosivuja ja tilaa uutiskirje

  Innovaatio- ja strategiaverkosto: Järjestöt mukaan sosiaali- ja terveysalan yhteiskehittämiseen

  Innovaatio- ja strategiaverkosto on kansallinen vertaiskehittämisen foorumi sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaan liittyviä haasteiden ratkaisemiseksi. Verkoston tavoitteena on kansallisen TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatio, osaaminen) -toiminnan ja -yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä kaikkien sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekevien toimijoiden, myös järjestöjen, kesken. Innovaatio- ja strategiaverkostossa käydään yhteiskehittävää vuoropuhelua ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkoston ensimmäinen, kaikille avoin Innokylän verkkoklinikka on 8.9.2021 ja sen aiheena on …

  Read more
  Innovaatio- ja strategiaverkosto: Järjestöt mukaan sosiaali- ja terveysalan yhteiskehittämiseen

  Valtionavustustoiminnasta entistä läpinäkyvämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa – anna  palautetta kehittämisehdotuksista

  pöydällä tietokone ja työkaluja
  ”Valtionavustustoiminnasta halutaan tehdä entistä läpinäkyvämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa yhdessä järjestöjen kanssa”, kommentoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tuoretta selvitystä rahapelitoiminnan tuotosta myönnettävistä valtionavustuksista ja niihin liittyvistä käytännöistä.  Selvityksen teki pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman perusteella valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen kehitysjaosto ja sen valmistelua johti oikeusministeriö. Kahdeksan kehitysehdotusta valtionavustusten käytänteiden yhdenmukaistamiseksi Selvityksen mukaan valtionapuviranomaiset voisivat kohdentaa valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa entistä avoimemmin ja läpinäkyvämmin. …

  Read more

  Järjestöjen verkostotoiminta jatkuu: tutustu verkostoihin ja osallistu toimintaan!

  Uudenmaan järjestöverkostot jatkavat toimintaansa, vaikka Kumaja hankkeena päättyy. Tässä jutussa on esitelty tiiviisti verkostoja yhteyshenkilöineen. Osa on vanhoja tuttuja, osa uudempia koordinaattoreita. Tutustukaa verkostoihin ja olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli haluatte mukaan toimintaan. Kaikki verkostot ovat avoimia Uudellamaalla toimiville järjestöille. Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto Tämä verkosto pohtii järjestöjen rahoitusta, osallistumismahdollisuuksia, indikaattoreita ja paljon muuta yli sektorirajojen. Agenda muodostetaan verkoston sisällä järjestöjen ajankohtaisten …

  Read more
  Iso kasa värikkäitä paperiliittimiä

  Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto

  Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto kokoontuu syksyllä ensimmäisen kerran tiistaina 17.8. klo 13-14.30. Syksyllä 2021 verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa: tiistaisin 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. aina klo 13-14.30. (Muutokset mahdollisia!) Lisätiedot: Uudenmaan Sote-muutostuki, anu.toija@ejy.fi ja ilari.karhumalja@ejy.fi

  Read more

  STEAn uudistetuilla verkkosivuilla tietoa jatkoavustusten hausta elo-syyskuussa

  Ennen kesälomille lähtemistä monen järjestöjen kalenteriin merkitään, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkoavustusten hakuaika vuodelle 2022 alkaa 16.8. ja päättyy 30.9.2021. Jatkohakemusten hakuohjeisiin voi tutustua vaikka vasta lomien jälkeen STEAn juuri uudistetuilla verkkosivuilla. Samalla voi antaa palautetta sivuista joko sivujen alalaidasta löytyvän Anna palautetta -lomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta.stea@stm.fi. STEAn verkkosivut

  Read more
  Kuvassa seteleitä