Järjestöjen verkostotoiminta jatkuu: tutustu verkostoihin ja osallistu toimintaan!

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Uudenmaan järjestöverkostot jatkavat toimintaansa, vaikka Kumaja hankkeena päättyy. Tässä jutussa on esitelty tiiviisti verkostoja yhteyshenkilöineen. Osa on vanhoja tuttuja, osa uudempia koordinaattoreita. Tutustukaa verkostoihin ja olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli haluatte mukaan toimintaan. Kaikki verkostot ovat avoimia Uudellamaalla toimiville järjestöille.

Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto

Tämä verkosto pohtii järjestöjen rahoitusta, osallistumismahdollisuuksia, indikaattoreita ja paljon muuta yli sektorirajojen. Agenda muodostetaan verkoston sisällä järjestöjen ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Yhteyshenkilöt:
Anu Toija anu.toija@ejy.fi
Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostosta vastaa edelleen jatkorahoituksen saanut Perheet keskiöön -hanke. Verkosto on avoin kaikille Uudellamaalla toimiville järjestöille. Verkosto pohtii parhaillaan lapsi ja perhe -sektorin sisältökysymysten ja sote-uudistuksen osallisuuden lisäksi tehokkaan tiedonkulun ja edustuksellisuuden malleja.

Yhteyshenkilöt:
Kaisli Syrjänen kaisli.syrjanen@pienperhe.fi

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostossa vetovastuun ovat jo ottaneet EHYT ry, EMY ry ja Mieli ry. Verkosto käsittelee etenkin sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä sekä pämi-sektorin järjestöjen omaa roolia ja kohderyhmien asioita suhteessa hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.

Jotta verkoston toiminta vastaisi parhaiten järjestöjen tarpeisiin ja sote-uudistukseen edellisessä tapaamisessa päätettiin, että jatkossa tapaamiset koostuvat yhteisestä osuudesta, jonka jälkeen järjestöt jakaantuvat pienryhmiin teeman tai toiminta-alueen (hyvinvointialueet) perusteella. Näin verkostossa päästään paremmin käsiksi yksityiskohtaisempiin asioihin.

Yhteyshenkilöt:
Soile Törrönen soile.torronen@ehyt.fi
Erja Karjalainen erja.karjalainen@emy.fi
Outi Ruishalme outi.ruishalme@mieli.fi

Työllistyminen ja kuntoutus

Työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa toimivien verkoston koordinointia jatkaa Kumajan yhteistyökumppani Vates-säätiön aluetoiminta. Verkosto käsittelee seuraavaksi Työkykyohjelmaa ja jatkanaa opinnollistamisen parissa syksyllä. Uusia ideoita otetaan vastaan, ja voit kertoa niistä yhteyshenkilöille.

Yhteyshenkilöt:

Hanna Ranta-Pitkänen hanna.ranta-pitkanen@vates.fi
Tuuli Riisalo-Mäntynen tuuli.riisalo-mantynen@vates.fi

Vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto

Vaikuttajaverkosto kokoaa uusmaalaiset vammaisjärjestöt yhteistyöhön. Verkosto on kaikille avoin ja sen järjestämissä tilaisuuksissa käsitellään Uudellamaalla ajankohtaisia vammaissektorin aiheita. Verkosto ylläpitää järjestöjen vaikuttamistoiminnassa mukana olevien sähköpostilistaa.

Yhteyshenkilöt:

Heikki Majava heikki.majava@hun.fi
Aapo Rantanen aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.