Järjestökaista

Järjestökaista vie järjestöille merkittäviä teemoja maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Tavoitteenamme ovat elinvoimaiset järjestöt maakunnan merkittävinä kumppaneina. Järjestökaista on kansalaisyhteiskunnan väylä Uudenmaan maakuntaan.

 

Järjestöt ovat uudenmaan voimavara

 • Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat alansa asiantuntijoita ja innovatiivisia kehittäjiä.
 • Järjestöt tarjoavat korvaamatonta kokemusasiantuntemusta ja vertaistukea.
 • Järjestöillä on paljon tietoa alueensa hyvinvoinnista. Ne ovat arjen asiantuntijoita ja havaitsevat heikkoja signaaleja hyvinvoinnin muutoksista.
 • Järjestöjen toiminta kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja tukemalla paluuta arkeen hoidon jälkeen.

Järjestöt kumppaneina – yhdessä tekemisen kulttuuri Uudellemaalle

 • Varmistetaan palvelujen vaikuttavuus ottamalla järjestöt mukaan yhdenvertaisina kumppaneina suunnittelemaan ja kehittämään maakunnan palveluja. Lisätään järjestöjen tarjoama toiminta mukaan ihmisen hoito- ja palvelupolulle.
 • Uudenmaan maakunta tukee omalta osaltaan maakunnallisen järjestöjen yhteistyörakenteen rakentamista ja toimintaa. Yhteistyörakenne helpottaa maakunnan ja järjestöjen vuoropuhelua ja kumppanuutta.
 • Uudenmaan maakunnassa työskentelee yhteisökoordinaattori, joka koordinoi osallisuuden, yhteiskehittämisen ja järjestöyhteistyön toteutumista.

Elinvoimaiset järjestöt luovat osallisuutta Uudellemaalle

 • Järjestössä toimiminen yhdistää ihmisiä toisiinsa sekä alueeseen, jolla toimitaan. Järjestöjä toimii niin suurimmissa kaupungeissa kuin pienillä maaseutumaisilla paikkakunnilla. Tuetaan paikallisia järjestöjä avustuksilla ja tarjoamalla tiloja niiden toimintaan.
 • Järjestöt kanavoivat erilaisten ihmisten ja alueiden näkökulmia yhteen koko maakunnan iloksi ja hyödyksi. Järjestökenttä on moninainen suurista järjestöistä pieniin paikallisiin toimijoihin. Varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja moninaisuus riittävällä rahoituksella.
 • Järjestöt luovat yhteisöjä ja vähentävät yksinäisyyttä.
 • Järjestöt etsivät toimintansa piiriin myös heitä, jotka eivät ole aktiivisia vaikuttamaan asioihin perinteisiä reittejä pitkin sekä heikommassa asemassa olevia. Järjestöt tarjoavat kaikille mahdollisuuden toimijuuteen. Varmistetaan kaikkien osallisuus tukemalla järjestöjä.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.