kumaja-tunnus-maja

Rekisteriselosteet

Uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Kumajan uutiskirjeen tilaajista.

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 • Postiosoite: PL 60, 00030 IIRIS
 • Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
 • Puhelin: 09 396 041

2. Rekisterin yhteyshenkilö

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Elisa Lipponen (vara: Jaana Pirhonen)
 • Osoite: PL 60, 00030 Iiris
 • kumaja@kumaja.fi

 

3. Rekisterin nimi

 • Kumaja-kumppanuusverkoston uutiskirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Tietoja käsitellään Kumaja-kumppanuusverkoston sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Kumaja-kumppanuusverkoston uutiskirjerekisteriin tallennetaan sähköpostiosoitteita.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa itse.

7. Rekisteritietojen luovutus

 • Kumaja-kumppanuusverkosto ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen poistaminen

 • Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä linkistä, jolloin myös sähköpostitieto poistuu rekisteristä.
 • Rekisterinpitäjälle voi myös ilmoittaa halustaan poistaa sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilaajista, jolloin osoite poistetaan rekisteristä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä Suomessa.
 • Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
 • Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Yhteistyökumppanien tiedot

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Kumajan yhteistyökumppanien yhteystiedoista.

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 • Postiosoite: PL 60, 00030 IIRIS
 • Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
 • Puhelin: 09 396 041

2. Rekisterin yhteyshenkilö

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Elisa Lipponen (vara: Jaana Pirhonen)
 • Osoite: PL 60, 00030 Iiris
 • kumaja@kumaja.fi

 

3. Rekisterin nimi

 • Kumaja-kumppanuusverkoston yhteistyökumppanirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Kumaja-kumppanuusverkoston yhteistyökumppaneiden rekisteriä tarvitaan kumppanuusverkoston yhteistyösuhteiden hoitamiseen.
 • Rekisteriin tallennetaan Uudellamaalla tai muualla Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden, yhteistyöverkostojen, hankkeiden, seurakuntien, kuntien ja yritysten yhteystietoja sekä tulevien Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin ja tarvittaessa muiden Suomen maakuntien avainhenkilöiden yhteystietoja ja yhteydenottotapahtumia, jotta voidaan kehittää yhteistyötä, järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia sekä luoda yhteydenpidosta raportteja.
 • Tähän rekisteriin kirjattuja osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Kumajan työntekijöiden tekemiin yhteydenottoihin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kumaja-kumppanuusverkoston yhteistyökumppanit -rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja yhteistyötahosta:

 • Organisaation nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Toimiala
 • Toiminnan kohderyhmän ikä (lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset)
 • Organisaatiotaso
 • Toiminta-alue
 • Yhteisön käyttämä kieli/kielet
 • Jäsenyys järjestöjen yhteisössä
 • Katu- ja postiosoite
 • Verkkosivun osoite
 • Yhteyshenkilöiden nimet, asema ja yhteystiedot
 • Yhteystiedon luontipäivämäärä
 • Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä
 • Seuraavan yhteydenoton päivämäärä
 • Yhteydenottojen lukumäärä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Kumaja-kumppanuusverkoston yhteystiedot perustuvat hankkeen työntekijöiden internetistä, sosiaalisesta mediasta, asianosaisilta tai muilta yhteistyökumppaneilta kerättyihin tietoihin.
 • Yhteydenottotiedot perustuvat kunkin työntekijän tekemiin yhteydenottojen kirjauksiin.

7. Rekisteritietojen luovutus

 • Kumaja-kumppanuusverkosto ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä yhteisöllä tai yksittäisellä yhteyshenkilöllä on oikeus tarkastaa tätä/häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamistaRekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 • Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

9. Tietojen poistaminen

 • Yksittäisen yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan poistaa tämän omasta tai tämän edustaman yhteisön vaatimuksesta välittömästi. Kyseisen yhteyshenkilön osalta yhteisöön liittyvät yhteydenottotiedot voidaan muuttaa nimettömään muotoon.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

 • Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena eikä sitä luovuteta sivullisille.
 • Rekisteri sijaitsee HubSpot Inc.:n hallinnoimassa, EU:n turvallisuusstandardit läpäisemässä tietoverkossa, jonka palvelin sijaitsee USA:ssa. Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti 
 • Tietoihin on pääsy vain Kumaja-kumppanuusverkoston ja Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen Uudenmaan hanketyöntekijöillä. Hanketyöntekijät pääsevät käsittelemään tietoja ainoastaan henkilökohtaisilla suojatuilla salasanoilla, jotka tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.
 • Säilytämme rekisteröityjä tietoja vähintään Kumaja-hankkeen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. 
 • Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterin tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

11. Yhteydenotot

 • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

 • Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

 

 

Ilmoittautumiset

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Kumajan ilmoittautumisista

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 • Postiosoite: PL 60, 00030 IIRIS
 • Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
 • Puhelin: 09 396 041

2. Rekisterin yhteyshenkilö

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Elisa Lipponen
 • Osoite: PL 60, 00030 Iiris
 • kumaja@kumaja.fi

 

3. Rekisterin nimi

 • Kumaja-kumppanuusverkoston ilmoittautumiset -rekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Kumaja-kumppanuusverkoston ilmoittautumiset -rekisteriä tarvitaan Kumajan tapahtumiin ja toimintoihin ilmoittautuneiden henkilöiden tavoittamiseen.  
 • Tähän rekisteriin kirjattuja osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Kumajan työntekijöiden tekemiin yhteydenottoihin. 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Kumaja-kumppanuusverkoston ilmoittautumiset -rekisteriin kirjataan vastaajien itse kyselylomakkeeseen syöttämät tiedot.  

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Ilmoittautujat syöttävät tietonsa itse.  

 

7. Rekisteritietojen luovutus

 • Kumaja-kumppanuusverkosto ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

9. Tietojen poistaminen

 • Yksittäisen yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan poistaa tämän omasta tai tämän edustaman yhteisön vaatimuksesta välittömästi. Kyseisen yhteyshenkilön osalta yhteisöön liittyvät yhteydenottotiedot voidaan muuttaa nimettömään muotoon.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä yhteisöllä tai yksittäisellä yhteyshenkilöllä on oikeus tarkastaa tätä/häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 • Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

 • Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena eikä sitä luovuteta sivullisille.
 • Rekisteriä säilytetään salasanalla suojatulla Webropol-palvelimella. Tutustu Webropolin tietoturvakuvaukseen täällä:  http://webropol.fi/gdpr/Webropol_Tietoturvakuvaus_Whitepaper_FIN-20171207.pdf 
 • Seuraavat tiedot saatetaan liittää myös HubSpot-palvelimelle: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, kunta, ammattinimike/asema.
 • HubSpot Inc.:n palvelin sijaitsee USA:ssa. Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti.
 • Tietoihin on pääsy vain Kumaja-kumppanuusverkoston ja Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen hanketyöntekijöillä. Hanketyöntekijät pääsevät käsittelemään tietoja ainoastaan henkilökohtaisilla suojatuilla salasanoilla, jotka tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
 • Säilytämme rekisteröityjä tietoja vähintään Kumaja-hankkeen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. 
 • Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterin tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

11. Yhteydenotot

 • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

 • Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

 

 

Kyselyt

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Kumajan kyselyistä

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 • Postiosoite: PL 60, 00030 IIRIS
 • Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
 • Puhelin: 09 396 041

2. Rekisterin yhteyshenkilö

 • Nimi: Kumaja-kumppanuusverkosto / Elisa Lipponen
 • Osoite: PL 60, 00030 Iiris
 • kumaja@kumaja.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 • Kumaja-kumppanuusverkoston kyselyt -rekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Kumaja-kumppanuusverkoston kyselyt -rekisteriä tarvitaan kyselyiden toteuttamiseen ja vastaajien tavoittamiseen. 
 • Tähän rekisteriin kirjattuja osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Kumajan työntekijöiden tekemiin yhteydenottoihin. 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Kumaja-kumppanuusverkoston kyselyt -rekisteriin kirjataan vastaajien itse kyselylomakkeeseen syöttämät tiedot.  

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Vastaajat syöttävät tietonsa itse.  

7. Rekisteritietojen luovutus

 • Kumaja-kumppanuusverkosto ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

9. Tietojen poistaminen

 • Yksittäisen yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan poistaa tämän omasta tai tämän edustaman yhteisön vaatimuksesta välittömästi. Kyseisen yhteyshenkilön osalta yhteisöön liittyvät yhteydenottotiedot voidaan muuttaa nimettömään muotoon.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä yhteisöllä tai yksittäisellä yhteyshenkilöllä on oikeus tarkastaa tätä/häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 • Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

 • Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena eikä sitä luovuteta sivullisille.
 • Rekisteriä säilytetään salasanalla suojatulla Webropol-palvelimella. Tutustu Webropolin tietoturvakuvaukseen täällä:  http://webropol.fi/gdpr/Webropol_Tietoturvakuvaus_Whitepaper_FIN-20171207.pdf 
 • Seuraavat tiedot saatetaan liittää myös HubSpot-palvelimelle: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, kunta, ammattinimike/asema.
 • HubSpot Inc.:n palvelin sijaitsee USA:ssa. Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti.
 • Tietoihin on pääsy vain Kumaja-kumppanuusverkoston ja Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen Uudenmaan hanketyöntekijöillä. Hanketyöntekijät pääsevät käsittelemään tietoja ainoastaan henkilökohtaisilla suojatuilla salasanoilla, jotka tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
 • Säilytämme rekisteröityjä tietoja vähintään Kumaja-hankkeen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. 
 • Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterin tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

11. Yhteydenotot

 • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

 • Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

 

 

Kirjoita hakusi ja paina Enter.