kumaja-tunnus-maja

Kumaja

Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto. Verkostona järjestöt kehittävät yhteistyötään ja vaikuttavat yhdessä sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen.

Yhdessä verkostona

 • järjestöt edistävät ja kehittävät yhteistyötään
 • järjestöt voivat vaikuttaa sote-uudistuksen valmisteluun
 • järjestöt voivat vaikuttaa tulevien palveluiden ja palveluketjujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • tarjotaan julkiselle sektorille tietoa järjestöjen palveluista ja kokemusasiantuntemuksesta
 • löydetään julkiselle sektorille järjestöistä sopivat kumppanit
 • annetaan uusmaalaisille tietoa järjestöjen toiminnasta sekä mahdollisuuksista osallistua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan 

Yhdessä äänemme kumajaa kauas

Kumaja toimii

Kumajan tuo järjestöjä kaikkialta Uudeltamaalta yhteen tekemään yhteistyötä niin keskenään kuin julkisen sektorin kanssa.

Verkostotreffit

Kumaja järjestää säännöllisesti verkostotreffejä ja muita tapahtumia. Kumaja-treffeillä:

 • kuullaan uusimmat tiedot sote-uudistuksesta
 • pureudutaan ajankohtaisiin ja sote-järjestöjä kiinnostaviin aiheisiin
 • järjestöt tutustuvat toisiinsa ja pääsevät jakamaan hyviä käytäntöjään

Kumajan kuntakartoitus

 • Syksyllä 2018 Kumaja kartoitti Uudenmaan 26 kunnan järjestöyhteistyön käytäntöjä sekä niiden myöntämiä avustuksia järjestöille.
 • Järjestöyhteistyötä tehdään Uudellamaalla monipuolisesti.
 • Koska Uudenmaan kunnat ovat erilaisia ja hyvin eri kokoisia, on niillä myös erilaisia tapoja organisoida kunnan tekemää järjestöyhteistyötä.
 • Yhteensä Uudenmaan kunnat myöntävät järjestöille avustuksia yli 90 miljoonaa euroa. Tästä yli 10 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimialalla.
 • Kuntien hyvinvointikertomusten laatimisessa uusmaalaiset järjestöt ovat vaihdellen mukana. Kahdeksassa kunnassa järjestöt tuottivat tietoa hyvinvointikertomukseen.
 • Järjestöyhteistyö ei juurikaan näy kuntien strategioissa. Kartoituksen aikaan yhdessäkään kunnassa ei ollut valmista järjestöstrategiaa.
 • Raportti kyselyn tuloksista on kokonaisuudessaan alla

Kumajan järjestökysely

 • Talven 2017-2018 aikana Kumaja kartoitti Uudellamaalla toimivien järjestöjen tekemää yhteistyötä sekä vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistukseen sote-järjestöille suunnatulla kyselyllä.
 • Kyselyyn vastanneista järjestöistä jopa 69 % kokee, että heidän järjestönsä pääsee vain vähän tai ei pääse lainkaan vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen.
 • Uusmaalaiset järjestöt ovat kiinnostuneita vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Järjestöt vaikuttavat mm. erilaisten verkostojen, työryhmien ja kattojärjestöjen kautta.
 • Järjestöille tärkeintä sote- ja maakuntauudistukseen vaikuttamisessa on järjestöjen tekemän terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn ja sen merkityksellisyyden tekemisen näkyväksi. Järjestöille olisi myös tärkeää, että kunnan ja maakunnan yhteistyö toimisi sujuvasti.
 • Kyselyyn vastanneista järjestöistä 95 % tekee yhteistyötä toisen järjestön kanssa ja 72 % kuuluu johonkin järjestöjen yhteisöön.
 • Enemmän yhteistyötä vastaajat haluavat tehdä etenkin toisten järjestöjen (66 % vastaajista), kuntien (64 % vastaajista) sekä maakunnan tai väliaikaisen maakuntahallinnon kanssa (51 % vastaajista).
 • Raportti kyselyn tuloksista on kokonaisuudessaan alla

 

Uusimaa yhdessä -hanke

Kumaja-kumppanuusverkostoa rakennetaan vuoden 2020 loppuun kestävässä Uusimaa yhdessä -hankkeessa. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista  Järjestö 2.0  Järjestöt mukana muutoksessa ohjelmaa. Hankeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lue lisää:

Kirjoita hakusi ja paina Enter.