kumaja-tunnus-laivoja

Sote

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluja (sote) uudistetaan. Nykyinen Sanna Marinin hallitus jatkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ohjelmansa mukaisesti. Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin.

Kumaja tekee työtä sen eteen, että järjestöt ovat sote-uudistuksessa mukana kumppaneina.

 

 

Mistä saan tietoa sote-uudistuksesta?

Sote-uudistukselle on avattu oma verkkosivusto soteuudistus.fi

 

 

Mitä muutetaan?

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä ja palvelujen helppoa saatavuutta. Palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen palveluketjuiksi ja -kokonaisuuksiksi. Ammattilaiset ohjaavat ihmisen sellaisiin palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti. Lisäksi kehitetään toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja.

Maakunnat

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Uudistuksen myötä sote-palvelut sekä pelastustoimen järjestävät itsehallinnolliset alueet, maakunnat. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Maakuntien rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Maakuntien verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti. Maakunnan asukkaille tulee äänioikeus maakuntavaaleissa, jossa valitaan valtuutetut maakunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, maakuntavaltuustoon.

 

 

 

Miksi sotea uudistetaan?

Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Milloin sote-uudistus tapahtuu?

Uudistus toteutetaan vaiheittain.

Uudistusta varten valmistellaan muutoksia lainsäädäntöön. Sote-uudistuksessa valmistellaan noin 40 lakia, jotka liittyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämiseen sekä maakuntien perustamiseen. Nämä lait on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi uudistukseen liittyy noin 100 muuta lakia, esimerkiksi sote-palvelujen sisällöistä, joihin tarvitaan muutoksia. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. Ensimmäiset valtion rahoittamat kehitysohjelmat pääsevät alkuun keväällä 2020.

 

 

Some-virtaa

Osallistu keskusteluun Twitterissä hashtagilla #sote

Kirjoita hakusi ja paina Enter.